Daquas 30 let


Již od loňského jara je v rámci cloudové služby Windows Azure plně produkčně poskytována i infrastruktura jako služba (IaaS), a to pod příhodným názvem Virtual Machines. Protože se jedná o skutečně plnohodnotné virtuální servery, získá uživatel po vytvoření nad takovým serverem úplnou kontrolu a může si v něm konfigurovat jakékoli služby, a také instalovat libovolný software. Tím samozřejmě vyvstává otázka, jak takové instalace správně vyřešit licenčně.

Radek ŽaludRadek Žalud
Cloud ServicesCloud Services
17.03.2014 16:41:0017.03.2014 16:41:00

Radek Žalud

technický a licenční specialista

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licence a Windows Azure Virtual Machines, a nejen to...

Již od loňského jara je v rámci cloudové služby Windows Azure plně produkčně poskytována i infrastruktura jako služba (IaaS), a to pod příhodným názvem Virtual Machines. Tato služba umožňuje provoz plnohodnotných virtuálních serverů v datových centrech společnosti Microsoft. K dispozici je několik výkonových konfigurací virtuálních serverů, včetně instancí s vysokou kapacitou operační paměti. Jako operační systémy jsou k dispozici image s Windows Servery ve verzích 2008 (R2) a 2012 (R2) nebo linuxovými operačními systémy. Ba co víc, virtuální server je možné vytvořit i z image s předinstalovanými aplikačními servery, jako je SQL Server nebo BizTalk Server, od druhého čtvrtletí letošního roku též s předinstalovaným softwarem společnosti Oracle.

Protože se jedná o skutečně plnohodnotné virtuální servery, získá uživatel po vytvoření nad takovým serverem úplnou kontrolu a může si v něm konfigurovat jakékoli služby, a také instalovat libovolný software. Tím samozřejmě vyvstává otázka, jak takové instalace správně vyřešit licenčně. Protože technicky je do virtuálního serveru možné instalovat skoro cokoliv, ale s licencí už to tak jednoduché není. V tomto článku se zaměříme především na software společnosti Microsoft, což ovšem neznamená, že ostatní výrobci softwaru by neměli svá pravidla pro to, jak pokrývat licencemi v prostředí cloudu právě jejich software.

Co je licenčně součástí Windows Azure

Začněme tím nejjednodušším, což jsou licence, které jsou přímo součástí služby Windows Azure Virtual Machines. Záleží na tom, co si objednáte. Jako součást služby totiž můžete pořídit nejen samotný operační systém Windows Server, ale i jednotlivé aplikační servery, jako je zmíněný SQL Server či BizTalk. Mnozí z vás si již nějaký ten virtuální server ve Windows Azure vytvořili a jistě jste si všimli, že zde není možné získat virtuální stroj, který by byl bez operačního systému.

Operační systémy Windows Server

Operační systémy a licence k nim jsou totiž vždy součástí služby Windows Azure Virtual Machines a v její ceně tedy platíte i za ně. Není možné si do virtuálního serveru vytvořeného ve Windows Azure vnést vlastní licenci Windows Serveru a tu si zde provozovat. Windows Server totiž v licenčních podmínkách nedisponuje právem License Mobility. (Obecně se licence produktů společnosti Microsoft nesmějí bez tohoto práva přiřazovat sdíleným serverům třetích stran, tedy serverům, na kterých společně pracuje více nezávislých subjektů. Blíže se touto tématikou zabýval loňský článek Kudy a jak s licencí do oblak.) Licenci Windows Serveru tedy získáte jako součást služby Windows Azure. A velkou výhodou takového pořízení je, že skutečně platíte jen za to, co využijete, a jen za dobu, po kterou to využíváte. To platí i pro licence, takže pokud virtuální server budete využívat třeba jen několik hodin v měsíci, zaplatíte cenu přiměřenou danému využití.

Další výhodou licence poskytované jako součást služby Windows Azure je i to, že má mnohem jednodušší a přehlednější licenční pravidla než Windows Server pořízený tradiční cestou. Windows Server ve Windows Azure se totiž pokrývá licencí pouze podle počtu běžících instancí, ve kterých je využíván. Pokud tedy provozujete Windows Server ve třech virtuálních serverech ve Windows Azure, platíte za tři instance Windows Serveru a už neřešíte, kolik uživatelů k těmto instancím přistupuje, ani odkud, ani jakého typu jsou tito uživatelé, nemusíte řešit ani to, nad kolika procesory, ať už fyzickými nebo virtuálními, Windows Server běží, jinými slovy, neřešíte už žádné přístupové licence CAL nebo licence External Connector. Je to zcela jednoduché, jak si vždycky všichni přáli.

Aplikační servery jako součást služby Azure

Naprosto shodným způsobem se v prostředí Windows Azure řeší i aplikační servery, pokud je odebíráte jako součást služby Windows Azure Virtual Machines. Objednáte-li si virtuální server včetně SQL Serveru 2012, bude součástí služby i licence k SQL Serveru, cena služby se pak přirozeně navýší a liší se dále podle toho, jakou edici SQL Serveru 2012 jste si vybrali. Na výběr máte mezi edicemi Web, Standard a Enterprise. Opět platíte jen za to, co skutečně spotřebujete, takže platíte jen za dobu, po kterou virtuální server s instalovaným SQL Serverem běžel. A stejně jako u Windows Serveru, ani zde neřešíte, kolik uživatelů a jakého typu k SQL Serveru přistupovalo. Licence je počítána za každou běžící instanci SQL Serveru a vy nepočítáte tedy žádné licence CAL, ani licence na jádra. Pohoda, klid, čistá hlava.

SQL Server je ale poměrně nákladný produkt, takže pokud už vaše společnost do nějakého SQL Serveru investovala prostředky, například formou multilicenčního nákupu, asi se vám nebude chtít platit jej znovu při přechodu na službu Windows Azure a raději byste zužitkovali už pořízené licence. Půjde to?

Vlastní licence v cloudu

Již jsme si řekli, že své licence samotného Windows Serveru do cloudu rozhodně přenášet nemůžeme a vysvětlili jsme si i proč, ale co ten SQL Server? SQL Server a mnoho dalších aplikačních serverů společnosti Microsoft disponuje právem License Mobility, které, při splnění všech podmínek, umožňuje přenesení licencí na sdílené servery třetích stran. Není cílem tohoto článku podrobně vysvětlit pravidla pro jeho uplatnění. Opět viz Kudy a jak s licencí do oblak. Zde si vystačíme s tím, že konkrétně u SQL Serveru ve verzi 2012 je toto právo vázáno na aktivní předplatné Software Assurance, a proto, pokud má zákazník pořízeny licence SQL Server 2012 Standard například na jádro a ke všem licencím, které chce přenést do cloudu, má aktivní krytí Software Assurance (SA), může je přenést do Windows Azure a zde si ve virtuálním serveru instalovat SQL Server 2012 Standard. Ve službě Virtual Machines pak již platí jen za licenci Windows Serveru. Stejně tak může učinit i u jiných produktů, které disponují právem License Mobility a má k nim aktivní krytí Software Assurance, jako je například server BizTalk, SharePoint nebo Exchange, atd. (Pozor ale na SQL Servery a BizTalky dodané za výhodnější ceny jako součást tzv. uceleného řešení, Runtime. Nemají SA, tedy ani právo License Mobility. Viz Seriál: Licenční podmínky pro SQL Server v detailu.)

Na tomto místě by bylo dobré zmínit ještě jednu licenční novinku, platnou od počátku letošního roku. K Windows Serveru zákazník nemusí řešit žádné přístupové licence, ale jak je to s přístupem ke vzdálené ploše (Remote Desktop Services)? Po instalaci role Remote Desktop Services Host vystačíme cca 120 dní s dočasnými licencemi, ovšem po jejich vypršení začne licenční server hlásit nedostatek licencí pro přístup ke vzdálené ploše a na vzdálenou plochu serveru se není možné připojit. Samotná služba Windows Azure totiž umožňuje připojení na plochu serveru maximálně dvěma uživatelům, a to za účelem správy těchto serverů, podobně jako to známe z běžného Windows Serveru. Přístup k serveru v roli Remote Desktop Services Host musí být pokryt samostatně, podobně jako si k Windows Server CAL běžně pořizujete ještě Windows Server RDS CAL. Bohužel, RDS CAL samotná služba Windows Azure nenabízí, a proto je potřeba zajistit je jinak. Jako koncový zákazník máte na výběr dvě cesty. Jednou z nich je využití zmíněné letošní licenční novinky, tzv. rozšířených práv pro licenci Windows Server RDS User CAL. Opět potřebujete aktivní krytí Software Assurance. Taková licence pak opravňuje uživatele, kterému je přiřazena, k přístupu ke vzdálené ploše v prostředí cloudu, tedy Remote Desktop Services provozovaných na sdílených serverech třetích stran. Pozor, toto rozšířené právo platí výhradně pro licenci CAL na uživatele, nikoli na zařízení.

Licence v Azure prostřednictvím poskytovatele služeb

Krom licencí poskytovaných samotnou službou Azure a využití vlastních licencí s aktivním krytím Software Assurance, u kterých můžeme uplatnit právo License Mobility, existuje ještě jeden způsob, jak pokrýt licencemi software provozovaný ve Windows Azure. Tím způsobem je využití třetí strany, konkrétně poskytovatele služeb, který má se společností Microsoft uzavřenu smlouvu SPLA. Takový poskytovatel v rámci jím poskytovaných služeb řeší i licence k produktům společnosti Microsoft, jako jsou právě licence na přístup ke vzdálené ploše nebo například aplikace Office, které na Remote Desktop Services Host provozujete. Mimochodem, právě pro aplikace Office je toto jediná cesta, jak je ve Windows Azure řádně provozovat, protože vlastní licence aplikací Office si v současné době do prostředí Windows Azure vnést nemůžete, a to ani licence z Office 365. Hádejte proč? Správně, nedisponují právem License Mobility, ani když je máte včetně aktivní Software Assurance.

Shrnutí na závěr

Licenční možnosti okolo Windows Azure jsou skutečně velmi košaté. Co je v nabídce služby Windows Azure, můžete pořídit přímo v ní. U Windows Serveru je to jediná možnost, jak licenci pořídit, u ostatních produktů, především aplikačních serverů, pak můžete volit, zda licenci pořídíte v Azure, pokud se nabízí, nebo si do Azure vnesete licence vlastní, pokud vám to dovoluje právo License Mobility. A do třetice vám některé licence může poskytnout třetí strana, tedy poskytovatel služby s uzavřenou smlouvou SPLA.

Můžete dokonce všechny tyto tři licenční možnosti kombinovat dohromady! Typický scénář pak vypadá třeba takto: ve Windows Azure pořídíte virtuální servery s Windows Serverem, licence hradíte prostřednictvím služby. SQL Server už si ale do Azure vnesete vlastní, protože máte pořízen dostatečný počet licencí na jádro, včetně aktivního krytí Software Assurance, takže uplatníte právo License Mobility. Nad touto infrastrukturou budete chtít provozovat SharePoint Server a domluvíte se s dobrým poskytovatelem služeb, který bude o váš SharePoint pečovat a zároveň jej prostřednictvím smlouvy SPLA licenčně zajistí. Využije licence Windows Serveru z Windows Azure, využije i vámi dodaný SQL Server a do ceny služby vám započítá jen licence za samotný produkt SharePoint Server.

Nestačí? Tak ještě FAQ…

Musím u Windows Serveru ve Windows Azure používat k aktivaci nějaké vlastní licenční klíče?

Nikoli, aktivaci a doplnění licenčních klíčů u operačního systému Windows Server ve Windows Azure zajistí společnost Microsoft.

Jestliže si z prostředí Windows Azure zákazník stáhne image Windows Serveru, může využít licenci poskytnutou službou Windows Azure ke spuštění tohoto Windows Serveru i na vlastních serverech on-premise?

Ne, licence poskytovaná v rámci služby Windows Azure je nepřenositelná mimo prostředí Windows Azure. Pro provoz Windows Serveru on-premise si zákazník musí zajistit vlastní, běžným způsobem pořízené licence.

Je možné v prostředí Windows Azure provozovat desktopové operační systémy?

Ne, licenční podmínky pro desktopové operační systémy Windows momentálně neumožňují provozovat Windows desktop jako službu, tj. provozovat virtualizovaný desktop na sdílených serverech třetích stran. A to ani v prostředí Windows Azure, ani v prostředí jiných poskytovatelů služeb.

Jaké produkty společnosti Microsoft a v jakých licenčních režimech je momentálně možné využívat v rámci Windows Azure?

 

A jako obyčejně: když si nejste jisti a nechcete spáchat licenční delikt z neznalosti, ptejte se tam, kde o tom něco doopravdy vědí. :-)