K 31. srpnu 2013 se společnost Microsoft rozhodla ukončit prodej předplatného TechNet Subscriptions. Po patnácti letech tak končí služba, která umožňovala uživatelům a IT profesionálům nasazovat libovolné produkty společnosti Microsoft ke zkušebním a testovacím účelům za velmi výhodnou cenu. Současní předplatitelé budou moci službu využívat až do konce svého předplatného. Obnovit nebo nově pořídit se však už nedá.

Radek ŽaludRadek Žalud
MSDNMSDN
26.09.2013 14:32:0026.09.2013 14:32:00

Radek Žalud

technický a licenční specialista

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Předplatné TechNet skončilo, ať žije TechNet

K 31. srpnu 2013 se společnost Microsoft rozhodla ukončit prodej předplatného TechNet Subscriptions. Po patnácti letech tak končí služba, která umožňovala uživatelům a IT profesionálům nasazovat libovolné produkty společnosti Microsoft ke zkušebním a testovacím účelům za velmi výhodnou cenu. Současní předplatitelé budou moci službu využívat až do konce svého předplatného. Obnovit nebo nově pořídit se však už nedá.

Důvodů, které k ukončení prodeje tak oblíbené služby společnost Microsoft vedly, je několik. V oficiálním oznámení uvádí Microsoft jako hlavní důvod významný pokles počtu uživatelů předplatného TechNet a jejich odliv ke zkušebním verzím produktů, které jsou na internetu ke stažení zdarma, nebo jsou dostupné už předinstalované a plně funkční v prostředí Cloudu.

Je bohužel také pravda, že po celou dobu existence předplatného TechNet Subscriptions se koncoví uživatelé leckdy neřídili licenčním omezením užití výhradně pro účely zkoušení a testování, a neomezeně funkční produkty běžně nasazovali i k produkčním účelům. Nezřídka také ignorovali fakt, že s ukončením předplatného končí i platnost licence, a software používali dál. Přehlédnout nelze ani to, že produktové klíče k jednotlivým produktům, získané prostřednictvím předplatného TechNet, byly poměrně často cílem softwarových pirátů.

Čím tedy mohou poctiví uživatelé a IT profesionálové předplatné TechNet Subscriptions v této chvíli nahradit?

TechNet Evaluation Center

Jedním ze zdrojů jsou zkušební a časově omezené verze nejnovějších produktů společnosti Microsoft z TechNet Evaluation Center. Zde je software společnosti Microsoft zdarma ke stažení k testovacím a zkušebním účelům. Veškerý odtud stažený software není nijak funkčně omezen, limitován je pouze dobou, po kterou se dá používat. Po uplynutí zkušební doby je však možné software aktivovat pomocí produktového klíče k řádně zakoupené licenci. A po jak dlouhou dobu lze produkty zkoušet?

  • Desktopový operační systém Windows 8 v edici Enteprise po dobu 90 dní,
  • balík desktopových aplikací Office Professional Plus 2013 po dobu 60 dní,
  • ale například Windows Server 2012, nástroje System Center 2012 nebo aplikační servery (SQL Server 2012, Exchange, Lync, SharePoint a Project Server 2013) můžete zkoušet a testovat celých 180 dní.
  • K dispozici jsou i trial verze online služeb jako Azure, Office 365 nebo Windows Intune na zkušební dobu 30 dní.

TechNet Virtual Labs

Přirozeně, TechNet Evaluation Center není jediným zdrojem schopným uspokojit potřeby uživatelů, kteří si chtějí „osahat“ technologie společnosti Microsoft naživo. Jen výjimečně zde narazíte na některý z produktů ve starších verzích, bývají tu dostupné povětšinou jen nejnovější a nejaktuálnější verze produktů. Navíc po jejich stažení ještě uživatel musí věnovat nějaký čas jejich instalaci a nasazení. A co když nedisponuje potřebným hardwarem pro nasazení dané technologie? Určitě kvůli vyzkoušení funkčnosti daných produktů nemusíte pořizovat nový server, storage nebo jiné hardwarové komponenty, ani si je dočasně pronajímat! K těmto účelům jsou totiž přímo v datacentrech společnosti Microsoft k dispozici virtuální laby s předinstalovanými produkty v nejnovějších, ale i starších verzích. Uživatel si jen vybere technologii, kterou chce otestovat, a v prostředí TechNet Virtual Labs se mu spustí jeden nebo více virtuálních serverů s daným produktem. Vybírat lze z celé škály, k dispozici je Windows Server, aplikační servery jako SQL Server, Exchange, Lync nebo SharePoint, nástroje pro správu System Center, ale i desktopové operační systémy a další software společnosti Microsoft.

MSDN

Často může být potřeba, aby testovací prostředí běželo dlouhodobě souběžně s prostředím produkčním, ideálně aby pak obě prostředí byla v čase vždy zcela rovnocenná.

Pro takový scénář je optimální pořízení předplatného MSDN, které umožňuje, podobně jako předplatné TechNet, přístup k produktům společnosti Microsoft v aktuálních i starších verzích, ovšem na rozdíl od předplatného TechNet mají licence z MSDN trvalý charakter a je možné je provozovat i po vypršení předplatného. Takto získané produkty lze využívat výhradně za účelem návrhu, vývoje a testování aplikací.

Předplatné MSDN není vždy nutné pořizovat současně s aplikací Visual Studio, ale je možné zakoupit předplatné pouze za účelem přístupu k firemnímu testovacímu prostředí postavenému na technologiích společnosti Microsoft, ať už jsou to jen serverové operační systémy Windows v předplatném MSDN Operating Systems, nebo nově od letošního června i včetně aplikačních serverů v předplatném MSDN Platforms.

MSDN Platforms

V rámci tohoto předplatného může jeden uživatel, kterému je přiřazena licence MSDN Platforms, přistupovat k firemnímu aplikačnímu testovacímu prostředí postavenému na serverových produktech společnosti Microsoft. Předplatné MSDN Platforms tak využijí všichni konzultanti, testeři i administrátoři a uživatelé, kteří přistupují k testovacímu prostředí jinak než za účelem akceptačního uživatelského testování.

V rámci předplatného je uživateli k dispozici produkční přístup k Team Foundation Serveru, přístup za účelem testování a vývoje k Windows Serveru, aplikačním serverům (SQL, SharePoint, Exchange atp.), Microsoft Dynamics serverům a Windows Azure. Součástí předplatného jsou i incidenty technické podpory, E-Learningové kurzy, prioritní podpora v MSDN a TechNet fórech, popřípadě zpravodaj MSDN Magazine.

Microsoft Action Pack Development and Design Subscription

Společnosti, které jsou členy partnerského programu Microsoft Partner Network, mohou jako alternativu k předplatnému TechNet využít předplatné Microsoft Action Pack, které nabízí omezené množství softwaru Microsoft pro interní využití i k produkčním účelům. Součástí předplatného jsou i online školení a prodejní materiály k technologiím společnosti Microsoft a také přístup k Microsoft TechNet Library a TechNet fórům.

Předplatné Microsoft Action Pack je nabízeno ve dvou variantách, Microsoft Action Pack Solution Provider, pro partnery poskytující řešení na platformě produktů společnosti Microsoft, a Microsoft Action Pack Development and Design, zaměřené především na vývojáře s přístupem k vývojovým a testovacím nástrojům společnosti Microsoft.

Microsoft Silver a Gold Partner

Společnosti, které v rámci členství v partnerském programu Microsoft Partner Network dosáhnou na kompetence Silver či Gold, získávají vybrané licence pro interní produkční využití, nebo pro interní školení a demonstrační účely. Množství a skladba poskytnutého softwaru je závislá na získaných kompetencích a jejich úrovni.

Multilicenční smlouvy Select (Plus) a Enterprise Agreement (Subscription)

Zákazníci s velkými multilicenčními smlouvami Microsoft mohou využít jejich výhod a používat omezené množství softwarových licencí pro interní školení, zkoušení nebo testování:

  • pro účely interních školení situovaných v prostorách zákazníka 20 kopií jakéhokoliv softwaru (kromě online služeb)
  • pro zkoušení a testování 10 kopií jakéhokoliv softwaru (kromě online služeb) po dobu 60 dní

DreamSpark a DreamSpark Premium

Studenti a učitelé pak mají možnost se zaregistrovat do programu DreamSpark, v rámci kterého je možné získat širokou škálu plně vybavených vývojářských nástrojů a serverové produkty jako například Windows a SQL Server zcela zdarma.

…ať žije TechNet

Nad TechNetem jako značkou se rozhodně voda nezavřela. Po ukončení prodeje předplatného TechNet Subscription chce společnost Microsoft věnovat více úsilí a podpory zdrojům, které jsou dostupné zdarma, tedy službám TechNet Evaluation CenterTechNet Virtual Labs. Stejně tak oblíbená knihovna TechNet se svou bohatou KnowledgeBase a diskuzní fóra TechNet běží dál plně funkční. Pod značkou TechNet je toho užitečného k mání stále hodně…