Poměrně krátce po uvedení nového Windows Serveru 2012 na trh spatří oficiálně světlo světa i jeho desktopový kolega, operační systém Windows 8. Stane se tak ke konci října a pro platformu x86/64 bude standardně k dispozici ve dvou edicích: Windows 8 a Windows 8 Pro. Zákazníci z firem, kde si předplácejí i Software Assurance, pak mohou využít i funkcí obsažených jen v edici Enterprise. Rozloučíme se s edicí Ultimate a přivítáme edici RT.

Radek ŽaludRadek Žalud
LicenceLicence
01.10.2012 11:10:0001.10.2012 11:10:00

Radek Žalud

technický a licenční specialista

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Vše, co potřebujete vědět o užívání Windows 8

Poměrně krátce po uvedení nového Windows Serveru 2012 na trh spatří oficiálně světlo světa i jeho desktopový kolega, operační systém Windows 8. Stane se tak ke konci října a pro platformu x86/64 bude standardně k dispozici ve dvou edicích: Windows 8Windows 8 Pro. Zákazníci z firem, kde si předplácejí i Software Assurance, pak mohou využít i funkcí obsažených jen v edici Enterprise. Rozloučíme se s edicí Ultimate a přivítáme edici RT.

Prostým názvem Windows 8 je označena edice určená především domácím uživatelům, která obsahuje všechny potřebné základní funkcionality, jako je nové rozhraní Metro, nová verze Internet Exploreru, vylepšená podpora zobrazení na více monitorech, využití obrázkového hesla a přihlášení pomocí PIN kódu, dotykové ovládání. Nově se i v nejzákladnější verzi objevuje podpora přepínání mezi různými jazykovými prostředími, což byla u Windows 7 funkcionalita dostupná pouze v nejvyšších edicích Enterprise a Ultimate.

Pro počítačové experty a především pak do firemního prostředí je určena edice Windows 8 Pro, která obsahuje navíc například funkce pro šifrování, dostupné ve verzi Windows 7 také jen v nejvyšších edicích (BitLocker, BitLocker To Go), virtualizaci (Hyper-V), správu PC (Group Policy) a možnosti připojení do firemní infrastruktury Active Directory.

Nejvybavenější edicí, stejně jako tomu bylo u Windows 7, zůstává edice Windows 8 Enterprise, která funkcionality Windows 8 Pro dále rozšiřuje o pokročilé firemní technologie jako Windows To Go, Direct Access, Branch Cache nebo AppLocker. Tato edice bude dostupná pouze firemním zákazníkům s předplacenou Software Assurance, u Windows 8 už se privátní koncový uživatel žádné plně vybavené edice, jako byla dříve edice Ultimate, nedočká. Pravdou je, že technologie obsažené jenom v této edici jsou v drtivé většině určeny právě pro využití ve firemním prostředí.

Zcela novou edicí je edice Windows 8 RT (známá také jako Windows pro ARM nebo WOA), která bude dostupná výhradně jako předinstalovaný operační systém na PC a tabletech, osazených procesory s architekturou ARM.

Způsob pořízení

Společně s novým osobním počítačem

Windows 8 je možné pořídit všemi způsoby, na které byli zvyklí již uživatelé Windows 7. Tedy nejklasičtější cestou OEM jako systém předinstalovaný výrobcem na novém počítači, jako krabicový produkt i prostřednictvím multilicenčních smluv.

Pokud jde o kanál OEM, je zde dobré poukázat na fakt, že u operačního systému dodaného cestou OEM neuzavírá koncový zákazník smlouvu o užívání přímo se společností Microsoft, ale právě s dodavatelem nového osobního počítače, tzv. System Builderem. To je důležité si připomenout, především když potřebujete ke svým Windows získat technickou podporu, náhradní COA štítek atp.

Stále zůstává v platnosti i to, že licence OEM je zcela spjata s životem počítače, na kterém vám byla dodána, a s koncem života tohoto počítače končí svou životní pouť i tato licence operačního systému Windows. Není ji tedy následně možné převést na jiný počítač.

A jak že to vlastně končí, ta životní pouť počítače a tím pádem i OEM licence? Stane se tak při poruše pevného disku, grafické karty, nebo snad dokonce některého z periferních zařízení? Nikoli, život vaší oblíbené licence je zcela svázán s životem základní desky vašeho stroje. Pokud musíte z jakéhokoli důvodu měnit základní desku počítače, musíte pořídit i novou licenci operačního systému. Přirozeně, když se porucha přihodí v čase standardní záruční doby, pak o svou licenci nepřijdete, dostanete možnost reaktivace a licenci můžete nadále využívat. Pokud ke zničení základní desky a její výměně za jinou dojde v rámci nadstandardní záruční doby (tedy jiné, než té zákonem dané), pak je zcela na dodavateli OEM, jak se s danou situací vypořádá a zda vám nabídne licenci novou.

Sám sobě System Builderem

V neposlední řadě je dobré připomenout i jistý, poměrně často ignorovaný fakt, že není možné být sám sobě System Builderem. Postup, kdy si sami sestavíte počítač, následně na něj nainstalujete OEM verzi operačního systému Windows a takový počítač distribuujete sami sobě, je v rozporu s licencí programu Microsoft OEM System Builder, kterou mimochodem odsouhlasíte otevřením obalu, ve kterém jsou ukryta instalační média. A co že nám to ta Microsoft OEM System Builder licence vlastně říká? Například, že:

Chcete-li software nebo hardware distribuovat v této sadě, musíte být sestavovatel systémů a přijmout tuto licenci. Termín „Sestavovatel systémů“ označuje výrobce originálních dílů, sestavovatele, sestavovatele repasovaných počítačů nebo osobu provádějící předinstalaci softwaru, která systémy zákazníka prodává třetí straně. Licenci přijímáte otevřením této sady. Pokud se rozhodnete tuto licenci nepřijmout, vraťte neprodleně neotevřenou sadu distributorovi.

Je myslím celkem srozumitelné, že sám sobě mohu být těžko třetí stranou, které mnou sestavený počítač s předinstalovaným systémem prodám. A co jsou to ty systémy zákazníka?

„Systém zákazníka“ znamená plně sestavený počítačový systém zahrnující procesor, základní desku, zdroj napájení, interně osazený disk NAND nebo jednotku pevného disku na bázi otáčivého magnetického média a skříň.

S Windows 8 však dochází k pozitivní změně, kterou přináší nový typ licence Windows 8 System Builder Personal Use License. Tato licenční smlouva už totiž umožní koncovému uživateli, aby se sám sobě stal System Builderem, jinými slovy, aby si pořídil samostatně jednotlivé komponenty potřebné pro sestavení PC, toto PC si sám sestavil a následně si sám předinstaloval desktopový operační systém z kategorie OEM na takto sestavený počítač. Je však potřeba přesně dodržet licenční podmínky dané smlouvy: licence smí být přiřazena a následně užívána právě jen a pouze na nově sestaveném počítači, určeném k vaší osobní potřebě, popřípadě v místním virtuálním prostředí nebo odděleném oddílu (to je česky hardware partition :-) ), a taková licence nesmí být přiřazena počítači, na kterém je již nainstalován nelegální operační systém Windows. Pro tyto scénáře zůstane nadále dostupná cesta pořízení takzvaných legalizačních licencí GGK nebo GGWA.

Tento typ licence je tedy vhodný i pro případ, kdy potřebujete provozovat další kopii Windows 8 ve virtuálním prostředí (ovšem nikoli na serveru v prostředí VDI, proto ono slovo „místním“) nebo jen jako další instalaci pro případ dual bootu. Dříve totiž bylo za tímto účelem potřeba pořídit poměrně drahou krabicovou verzi produktu. Tuto licenci přirozeně smíte využívat i ve virtuálních prostředích, jejichž hostitelem je Linuxový operační systém, stanice Mac nebo jiný desktopový operační systém. To, že je zakázáno instalovat takto pořízená Windows 8 na počítače, na kterých je již nainstalovaný nelegální operační systém Windows, tedy doopravdy není komplotem Microsoftu proti jejich využití na Linuxových desktopech, jak se někteří zarytí zastánci konspiračních teorií v blozích a na diskusních fórech domnívali, aby se měli nad čím vyvztekat.

Krabice, škatule, boxy

Již během léta byl Internet také plný zvěstí o tom, že nová Windows 8 již nebudou dostupná v krabicové verzi. Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu, a tak i zvěsti o konci krabicové verze jistou pravdou oplývaly. Krabicová verze Windows 8 bude i nadále dostupná, ale již jen jako upgrade. Plnou licenci Windows 8 již tedy prostřednictvím krabicové verze nepořídíte. Jak prý tvrdí statistiky společnosti Microsoft, je to i proto, že u Windows 7 byl o tento typ pořízení licence minimální zájem, čemuž bych i vzhledem k nastavené licenční a cenové politice věřil. Po současných úpravách licenční politiky OEM by tato prodejní cesta dávala ještě menší smysl.

Multilicenční kanály a služby v mracích

Tak jako tomu bylo i u předchozích verzí Windows, v multilicenčních smlouvách bude možné pořídit jen upgradové licence. A zde pozor: i upgradová licence pořízená prostřednictvím multilicenční smlouvy je podobně jako OEM trvale svázána s počítačem, kterému jste tuto licenci poprvé přidělili. Pokud počítač odejde do věčných lovišť, upgrade musí chtě nechtě s ním.

Desktopový operační systém pořízený v Cloudu prostřednictvím služby Windows Intune také poskytuje pouze upgrade a do třetice naprosto stejně se chová i licence Windows 8 získaná jako součást výhod partnerského programu společnosti Microsoft (MPN).

Nebude, myslím, třeba dlouze vysvětlovat, že upgradová licence potřebuje pro svůj legální život i licenci podkladovou, tedy tu, na jejímž základě upgrade provádíme a která musí být přiřazena stejnému zařízení.

Užívací práva Windows 8

Pojďme se nyní podrobně podívat na to, co nového přináší licenční politika společnosti Microsoft pro užívání desktopového operačního systému Windows 8, abychom zcela přesně věděli, jakou měrou a jakými způsoby si ty své „osmičky“ můžeme užít. První, jistě zajímavou informací bude určitě to, že se společnost Microsoft rozhodla zcela přepsat dokumenty s licenčními podmínkami. Nově psané licenční podmínky jsou stručnější, psané méně právnickou řečí a ve smlouvách MSLT (Microsoft Software License Terms) používají dialogy, v nichž jsou licenční podmínky představovány formou otázek a odpovědí na téma, co s pořízenou licencí smím a nesmím činit. Jestli jste až dosud statečně odolávali touze vědět, jaká máte za svoje peníze práva, možná si konečně svou první licenční smlouvu přečtete!

Co mi umožňuje licence Windows 8

Pojďme si tedy nyní krok po kroku představit nové licenční podmínky nejnovějšího desktopového operačního systému společnosti Microsoft, konkrétně multilicenčního upgradu Windows 8 Professional, a k jednotlivým licenčním podmínkám si něco bližšího povědět:

1. Každou licenci je třeba trvale přiřadit jedinému zařízení.

Získanou licenci k desktopovému operačnímu systému musíte vždy přiřadit jednomu konkrétnímu zařízení, není možné jednu licenci přiřadit vícero zařízením. Jak jsme se již zmiňovali výše, toto přiřazení je vždy trvalé se dvěma výjimkami: krabicový upgrade a upgrade v rámci Windows Intune.

2. Smíte instalovat jednu kopii softwaru na licencované zařízení.

3. Software smíte používat nejvýše na dvou procesorech.

Jedna licence vás opravňuje k vytvoření pouze jedné instalace operačního systému a následnému užívání nad maximálně dvěma procesory. Není tedy možné na základě jediné licence desktopového operačního systému Windows vytvořit tzv. dual boot. Zde si ještě dovolím poznamenat, že nad dvěma procesory je užívání povoleno u edice Windows 8 Pro, dle licenčních podmínek pro upgrade na edici Windows 8 bude mít tato základní edice nového desktopového operačního systému právo k užívání pouze nad jedním procesorem.

4. Místní používání je povoleno pro jakéhokoli uživatele.

5. Vzdálené používání je povoleno pro primárního uživatele licencovaného zařízení a pro jakékoli další uživatele z jiného licencovaného zařízení nebo zařízení licencovaného pro službu Windows VDA nebo Windows Intune.

6. Software smí používat v každém okamžiku vždy pouze jeden uživatel.

Instalovaný operační systém smí užívat libovolný uživatel, ale v jednu chvíli vždy jen jeden. Stejně tak jen jediný uživatel může být v určitém období uživatelem primárním. Je to právě ten uživatel, který daný počítač v daném období využívá po většinu času, slovy licenčního ujednání: uživatel, který zařízení používá více než 50 % času v jakémkoli 90denním období.

Pouze primární uživatel pak smí přistupovat k ploše licencovaného desktopu vzdáleně z jakéhokoliv zařízení, tedy i ze zařízení, kterému není přiřazena žádná licence desktopového operačního systému z dílen společnosti Microsoft. Vzdáleným přístupem k ploše se míní přístup bez ohledu na použitou technologii, tedy např. při využití technologie vzdálené plochy (RDP) nebo obdobných technologií výrobců třetích stran. Všichni ostatní uživatelé smí takto přistupovat k licencovanému desktopu pouze ze stejně licencovaného zařízení, tedy ze zařízení, kterému je například přiřazena licence Windows 8 Pro, popřípadě ze zařízení licencovaného prostřednictvím licence Windows VDA nebo Windows Intune.

7. K softwaru může současně přistupovat další uživatel s použitím funkce Vzdálená pomoc nebo podobných technologií výhradně za účelem poskytnutí technické podpory.

Jedinou výjimku tvoří přístup výhradně za účelem poskytnutí technické pomoci. S tou smí k zařízení přistoupit jakýkoliv uživatel z libovolného zařízení, a to bez ohledu na využitou technologii, tedy bez ohledu na to, zda využívá přímo funkcionalitu Vzdálená pomoc, nebo některou z obdobných technologií třetích stran.

8. K licencovanému zařízení smíte připojit až 20 zařízení pro účely sdílení souborů, tisku a používání Internetové informační služby, funkce Sdílení připojení k Internetu nebo telefonních služeb.

Velmi populárním tématem v souvislosti s licencováním desktopového operačního systému je vystupování desktopového operačního systému Windows v roli serveru. Tato role je licenčními podmínkami pro desktopové operační systémy velmi omezená, bylo tomu tak u Windows 7, Vista i XP a nic se nezměnilo ani u Windows 8. Windows 8 tedy smí v roli serveru vystupovat pouze za účelem sdílení souborů, sdílení tisku, používání Internetové Informační služby, sdílení připojení k Internetu nebo telefonních služeb, a to pro maximálně dvacet dalších zařízení (u starších verzí Windows to bylo dokonce jen deset zařízení). Windows 8 tedy nesmí žádným způsobem figurovat například v roli databázového nebo aplikačního serveru, i když je to technicky možné. Není licenčními podmínkami povoleno na Windows 8 provozovat například poštovní server nebo databázový server s instalovaným SQL Serverem, ke kterému se připojují vzdálení uživatelé.

Omezené užití Windows 8 v roli serveru je povoleno především z důvodu možnosti tvorby domácí privátní sítě nebo velmi malé firemní sítě, kde uživatelé potřebují pouze sdílet soubory a dokumenty, popřípadě tisknout na společnou tiskárnu a přistupovat k Internetu přes jeden společný přípojný bod. Pokud ale potřebují využívat serverové aplikační systémy, jako jsou poštovní servery, databázové servery, ERP, CRM, nebo jen docházkové systémy, tedy aplikace typu klient-server, pak je pro serverovou stranu takového řešení skutečně nutné pořídit serverový operační systém, tedy Windows Server v některé z vhodných edic. Desktopový operační systém je určen pro stranu klientskou a jakkoli je technicky možné server rozběhnout na Windows 8, licenční podmínky takové užití zakazují, přesněji řečeno značně omezují, viz výše.

9. Pro aktivaci s použitím Služby správy klíčů nebo podobné technologie je povolen neomezený počet připojení.

Existuje jediná výjimka, kdy Windows 8 smí vystupovat v roli aplikačního serveru, a ta je přesně specifikována v licenčních dokumentech. Jedná se o situaci, kdy desktopový operační systém funguje jako správce licenčních klíčů nebo provozuje obdobnou technologii, tedy například je zkonfigurován v roli KMS serveru (Key Management Services). V takovém případě smí k němu, výhradně za tímto účelem, přistupovat neomezené množství zařízení.

Rental Rights

Ve všech licenčních ujednáních k desktopovému operačnímu systému se dozvíte, že licenci operačního systému nesmíte dále distribuovat, poskytovat sublicenci, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či zpřístupňovat třetím stranám či jménem třetích stran a že danou licenci nesmíte komerčně hostovat. Na to jsou určeny speciální licence a postupy. Co však mají učinit například internetové kavárny nebo hotelové provozy, které chtějí svým klientům nabídnout k pronájmu nebo i bezplatnému zapůjčení svůj počítač vybavený operačním systémem Windows 8? Tou správnou cestou je pořízení nájemných práv pro systém Windows (Rental Rights).

Pokud totiž pořídíte licenci na nájemná práva pro systém Windows a přiřadíte ji zařízení s kvalifikujícím operačním systémem, dosáhnete zrušení zákazu pronájmu nebo propůjčení daného softwaru. Jaký operační systém, v jaké edici a pořízený jakým distribučním kanálem bude oním kvalifikujícím operačním systémem, to se dočtete v dokumentu Product List v kapitole Rental Rights for Windows. Přiřazení práv Rental Rights je trvalého charakteru, tedy stejně jako operační systém OEM, nebo multilicenční upgrade dektopového OS i nájemná práva pro systém Windows jsou s počítačem trvale svázána, s ním žijí i umírají. Navíc umírají i v případě, že je ukončena platnost nebo změněno přiřazení původní podkladové licence (kvalifikovaného operačního systému). Věru, nemají Rental Rights vůbec jednoduchý život.

Dříve než se k přidělení nájemných práv některému ze svých zařízení rozhodnete, je potřeba vzít v úvahu ještě několik dalších věcí. Přidělením nájemných práv sice docílíte zrušení zákazu pronájmu a zápůjčky, nicméně uvalíte tím na sebe zároveň několik dalších licenčních omezení:

Musíte například vyžadovat písemný nebo elektronický souhlas uživatelů s licenčními podmínkami pro pronajímaný software.

Zároveň tento software nesmíte provozovat ve virtuálním prostředí a nesmíte k tomuto softwaru umožnit vzdálený přístup s výjimkou přístupu za účelem poskytnutí vzdálené pomoci.

Software Assurance

Jen málokdo už dnes může předplatné Software Assurance chápat jen jako nárok na nové verze softwaru. Krom zajímavých služeb získáte i mnoho dalších práv, úzce souvisejících s užíváním daného produktu.

Windows 8 Enterprise

Předplatné Software Assurance je společně se službami Windows Intune a Windows VDA jedinou cestou, jak se dostat k nejvybavenější podnikové edici operačního systému Windows 8, a to edici Enterprise. Pokud toto právo získáte právě prostřednictvím Software Assurance, zůstane vám, i kdybyste z nějakých důvodů předplatné neobnovili.

A co vlastně edice Enterprise přináší navíc?

Především, stejně jako u Windows 7, jsou to technologie pro pokročilou práci v podnikové síti a centrální správu koncových zařízení. Ty nejdůležitější najdete v rámečku:

 

 

Aktivní Software Assurance je také vstupní podmínkou k pořízení předplatného MDOP, Microsoft Desktop Optimization Pack. Je to balík nástrojů podporujících pokročilou správu desktopu, doručování virtualizovaných aplikací přímo na koncový desktop prostřednictvím technologií App-V a využití poměrně nedávno začleněného produktu User Experience Virtualization (UE-V).

V neposlední řadě pak edice Enterprise přináší technologické novinky na poli VDI a také zcela novou technologii Windows To Go a s ní související nové licenční podmínky. O obojím se zmíníme v samostatných kapitolách.

VDI, Virtual Desktop Infrastructure

Z technologického hlediska přináší Windows 8 novinky především v kombinaci s novým Windows Serverem 2012. Prostřednictvím vylepšené technologie Remote FX je nyní v prostředí VDI i ve velmi pomalých sítích (WAN) dostupná plnohodnotná 3D grafika a možnost využití USB zařízení a dotykového ovládání.

V licenčních podmínkách pro virtualizaci desktopu nedošlo k žádným zásadním zlomům, i když je mohl leckdo se zapracováním technologie Hyper-V do desktopového operačního systému právem očekávat. Přiznám se, i já jsem mezi netrpělivé čekatele patřil. A ono nic. Nebo skoro nic.

I nadále tedy platí obecně, že pro každou vytvořenou instanci Windows 8 potřebujete samostatnou licenci Windows 8. Pokud ovšem licenci a zařízení přiřadíte krytí Software Assurance, smíte vytvořit až čtyři další lokálně provozované virtuální instance. Pokud ovšem vytvoříte všechny čtyři virtuální instance, smí být instance ve fyzickém prostředí využita výhradně za účelem podpory virtualizace. Jinými slovy, fyzickou instanci Windows 8 už poté nemůžete využívat jako plnohodnotný desktop pro provoz aplikací, úpravu dokumentů atp., ale jen jako Hyper-V hostitele. Jako alternativu, tedy namísto čtyř virtuálních instancí, smíte na licencovaném zařízení provozovat dvě instance fyzické a využívat na základě jedné licence dual boot. Bez Software Assurance, jak už jsme se zmiňovali výše, byste za tímto účelem také museli pořídit další licenci Windows 8.

S krytím Software Assurance zároveň získáváte právo přistupovat až ke čtyřem virtuálním instancím desktopového operačního systému, vytvořeným a provozovaným na serverech svého datového centra. (Pozor: slovíčko „svého“ je velmi důležité. Žádná licenční alternativa zatím neumožňuje legální provoz virtuálních desktopů ve veřejném cloudovém řešení, na hardwaru sdíleném více nezávislými subjekty.)

Všechna výše zmíněná práva vám dává i licence pořízená prostřednictvím odběru služby Windows Intune. Třetí alternativou je přiřadit koncovému zařízení licenci Windows Virtual Desktop (VDA). Tou také získáte stejnou sadu virtualizačních práv, ovšem s jedním zásadním rozdílem; licence Windows Virtual Desktop (VDA) vás žádným způsobem neopravňuje operační systém Windows 8 využívat místně na zařízení, kterému jste VDA licenci přiřadili. To smíte učinit, pouze pokud dodatečně přiřadíte licencovanému zařízení licenci Windows 8 Pro, nebo pokud už je danému zařízení taková licence přiřazena.

Mnozí, kterým je licenční politika pro desktopové operační systémy společnosti Microsoft blízká, si jistě všimli, že zde došlo k drobné modifikaci těchto užívacích práv oproti Windows 7 a společnost Microsoft mírně zvýhodnila pořizování krytí Software Assurance oproti pořízení licence VDA. Jinak cena předplatného VDA a Software Assurance je velmi podobná, obojí jsou jen dočasné licence, ovšem VDA se dá dokoupit kdykoli, zatímco SA jedině při nákupu licence (v případě multilicenčního upgrade) nebo nejdéle do 90 dní od nákupu – v případě OEM.

Windows To Go

Jak už jsem zmínil výše, Windows To Go je zcela novou technologií, která umožní systém Windows 8, včetně všech instalovaných aplikací, uživatelských nastavení a dat, spustit z flash disku na jakémkoliv zařízení kompatibilním se systémem Windows 8. Dlouho před vydáním licenčních podmínek k Windows 8 jsem si kladl otázku, jak bude tato technologie řešena licenčně a zda nebude dostupná jen pro firemní zákazníky.

Tušení mě nezklamalo. Tím, že je právo na využívání této technologie zahrnuto výhradně do aktivního krytí Software Assurance, se technologie Windows To Go stává skutečně dostupnou pouze firemním zákazníkům. Jistý smysl to dává, protože jedním z cílů této technologie má být další přiblížení k podpoře podnikových trendů konzumerizace IT (CoIT), nebo chcete-li trendu „Bring Your Own Device (BYOD)“. Jde v jednoduchosti o to, že zaměstnanci pro práci na firemních datech a s firemními aplikacemi využívají svá vlastní spotřebitelská zařízení, tedy že do podnikové sítě připojují svůj soukromý laptop, svůj soukromý tablet nebo chytrý telefon, a to bez ohledu na to, jestli tak činí vzdáleně z pohodlí svého domova, nebo si dané zařízení přímo nosí na pracoviště do kanceláře.

O výhodách a nevýhodách BYOD již bylo napsáno mnoho a například společnost Gartner se domnívá, že fenomén konzumerizace IT bude v následujících deseti letech jedním z nejsilnějších trendů, ovlivňujících trh IT. Bylo by tedy velmi zvláštní, pokud by společnost Microsoft takové zprávy nechávala zcela bez povšimnutí. Proto své produkty již nějakou dobu těmto trendům přibližuje.

Z licenčního pohledu jim Microsoft vykročil vstříc již dříve poněkud nesmělými krůčky, prostřednictvím rozšířených práv Roaming Rights, v českých licenčních podmínkách nazývaných „užívací práva pro roaming“. V rámci těchto práv jsou zařízení, která nespravuje přímo firma, nazývána kvalifikujícími zařízeními třetích stran a z takových zařízení (např. právě domácí počítač, laptop, tablet, ale i počítač v internetové kavárně atp.) pak může primární uživatel licencovaného zařízení přistupovat k desktopovému operačnímu systému nebo k desktopovým aplikacím provozovaným na základě licencí pořízených a přiřazených firmou.

Pokud tedy uživatel používá firmou přiřazený počítač (tzv. licencované zařízení) s přidělenou licencí Windows 8 a Office Professional Plus, oboje včetně krytí Software Assurance (protože Roaming
Rights jsou právě jednou z jejích výhod), a zároveň je i primárním uživatelem tohoto licencovaného zařízení (tedy užívá jej po většinu času), pak díky rozšířeným právům Roaming Rights smí přistupovat k Windows 8 a Office Professional Plus provozovaným například v infrastruktuře VDI nebo RDS z jakéhokoliv kvalifikovaného zařízení třetí strany.

Velmi obdobně se pak chovají i licenční práva k technologii Windows To Go. Pokud totiž máte k Windows 8 přiřazeno krytí Software Assurance, smíte si navíc vytvořit a uložit instanci desktopového operačního systému Windows 8 až na dvě USB zařízení. Takovou instanci si následně smíte spustit na jakémkoliv licencovaném zařízení s přiřazeným krytím Software Assurance a primární uživatel tak smí dokonce učinit i ve výše zmíněném kvalifikovaném zařízení třetí strany. Smí tak ale učinit výhradně pro pracovní účely a podobně, jako tomu je u rozšířených práv Roaming Rights, jen když s kvalifikovaným zařízením třetí strany pracuje mimo provozovnu společnosti nebo jejích afilací.

Pokud se totiž v nějaké takové provozovně nachází, smí použít pouze řádně licencovaný firemní počítač nebo musí firma nově pořídit k licencovanému zařízení, jehož je zaměstnanec primárním uživatelem, předplatné Companion Subscription License (CSLs). Toto předplatné lze pořídit pouze jako doplněk ke krytí Software Assurance (obdobně jako předplatné MDOP) a to následně rozšíří pro primárního uživatele licencovaného zařízení práva o možnost využití technologie Windows To Go nebo přístupu k virtualizovanému desktopu v infrastruktuře VDI i z kvalifikovaných zařízení třetích stran, která primární uživatel používá v některé z provozoven firmy nebo jejích afilací. Toto právo smí primární uživatel uplatnit až na čtyři svá zařízení, která potom může plnohodnotně využívat pro firemní účely jak doma, tak na cestách, ale i ve firemní kanceláři.

Pokud zaměstnanec nemá žádné firemní licencované zařízení nebo není primárním uživatelem žádného licencovaného zařízení a nemůže tak využít rozšířená práva Roaming Rights, a přesto touží přinést si do provozovny firmy své soukromé zařízení a ve firemní kanceláři se připojit k podnikové infrastruktuře VDI, bylo by potřeba tomuto „own device“ přiřadit licenci předplatného Windows VDA a licenci Office Professional Plus. Pak z takového zařízení smí přistupovat k firemní infrastruktuře a plnit své pracovní povinnosti i s využitím soukromého zařízení.

Závěrečné shrnutí

S operačním systémem se setká každý, kdo pracuje na počítači. Vědět o podmínkách jeho používání je tedy základním předpokladem, chcete-li udržet licenční čistotu a legalitu. Nová forma smluv MSLT tomu vychází vstříc, ovšem rozhodnutí o jejich ignoranci dělá každý sám za sebe. Každopádně se při nasazování nových verzí neskutečně vyplatí uživatele seznámit alespoň se základy. Nejen toho, jak se se softwarem smí korektně zacházet, ale také jak se s ním dá zacházet, co všechno umí a co všechno může uživatel umět s ním. Vztahům mezi uživateli a ajťáky takové zacházení jedině prospěje. Návratnosti investice, a tedy vztahům s ekonomickým managementem firmy, ještě mnohem více. Nepodceňujte sílu IT know how a podělte se o ně s koncovými uživateli. Bude to k užitku oběma stranám.

A jestli k tomu potřebujete radu či podporu, obraťte se na nás. Na naše odpovědi je spolehnutí.

Radek Žalud