Rodinu System Center tvoří produkty umožňující včas plánovat, udržovat, spravovat a optimalizovat IT prostředí. Prostředí, které je stabilní a zároveň adaptabilní. To není protimluv, to je zásadní požadavek, před kterým dnes většina IT oddělení stojí. V tomto článku se ale budeme zabývat spíše tím, jak si tyto výtečné pomocníky pořídit do svých služeb a jaké licence k tomu budeme potřebovat.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
26.05.2008 17:17:0026.05.2008 17:17:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licence v rodině (System Center)

Licence v rodině mám já… Už před mnoha a mnoha lety jsem získala dědičně (!) titul Microsoft Licensing Specialist. To když jsme spolu s KKKK (kamarádkou a kolegyní Katkou Kolbabovou) psaly první manuál Jak profesionálně prodávat produkty Microsoft, který se snažil trochu projasnit už tehdy zcela neprostupné houštiny licenční problematiky. Manuál tehdy pokrýval celé čtyři různé způsoby, jak pořídit microsoftí software (dnes je jich devět) a všech 16 různých produktů, které se tehdy nabízely podnikům (třeba různé edice Office byly jen dvě). Bylo to v roce 1999 a tvorbu toho dokumentu se mnou prožívala nedobrovolně i má první dcera, dávající nespokojenost s mým neutěšeným psychickým stavem najevo kopáním (zevnitř) do okolních břišních stěn… Proto ta předvídaná deviace a udělení titulu rovnou dědičnou formou. No, rostou ty děti, rostou. U dcerky to naplno ještě nepropuklo, ještě ji licenční otázky moc nezajímají (krom sem tam nějakého kliknutí na „I agree“, když stahuje internetovou hříčku), ale seznam produktů Microsoft v licenčním přehledu Product Use Rights (alias Užívacích právech k produktům) má dnes 139 položek a pořád přibývá.

Licence v rodině má i produktová řada System Center. Určitě jste o této famílii už slyšeli. Je to silná sestava, kterou si zamilují především spořádaní, i když trochu leniví IT profesionálové. Nebo snad ani ne tak leniví (však oni ten ušetřený čas využijí na něco užitečnějšího a smysluplnějšího, než je uplakané vytírání rozlitého mléka), jako spíš koncepčně uvažující a se smyslem pro vyvážený poměr pohodlnosti a zisku. Rodinu System Center tvoří produkty umožňující včas plánovat, udržovat, spravovat a optimalizovat IT prostředí. Prostředí, které je stabilní a zároveň adaptabilní. To není protimluv, to je zásadní požadavek, před kterým dnes většina IT oddělení stojí. Potřebují, aby všechno naprosto spolehlivě fungovalo, ale také aby celý systém byl schopen v krátkém čase reagovat na jakoukoli změnu, kterou může přinést dynamicky proměnlivé okolní prostředí (zákazníci, konkurence…) či nové interní záměry a požadavky. Nikdy totiž nevíme, jaká změna nastane. Co ale víme naprosto jistě, nějaká změna se určitě přihodí!

Z technického pohledu bylo o produktech System Center napsáno již hodně, ale zálibou společnosti DAQUAS je provádět i osvětu z pohledu licenčního, takže se chvíli teď budeme věnovat tomu, jak si tyto výborné pomocníky pořídit do svých služeb.

Kdo tedy do rodiny System Center patří?

To není tak jednoduché říct. Ona se také pořád rozrůstá… to jsou všelijaké ty porody (tedy „launche“) a svatby („merge“) a jiné události, a tak ani tento výčet nepovažujte ještě za konečný:

  • SC Operations Manager (dříve MOM) SCOM
  • SC Configuration Manager (dříve SMS) SCCM
  • SC Data Protection Manager SCDPM
  • SC Virtual Machine Manager SCVMM
  • SC Capacity Planner SCCP
  • SC Mobile Device Manager SCMDM
  • SC Essentials SCE
  • SC Service Manager SCSM

Několik obecných pravidel pro rodinu SC

Pořizuje se serverová licence (tj. vlastní produkt) a licence pro spravovaná zařízení (Management License, ML). Schéma je velmi podobné tomu, co známe u jiných serverových produktů, kde je „server + licence klientského přístupu“, jen místo CAL se zde používá zkratka ML.

Velmi důležité je pro licenční problematiku SC znát pojem OSE = Operating System Environment (prostředí operačního systému), který jsme rozebírali již v článku Licence Windows Server 2008 jako na talíři. Pro ty z vás, kteří jej ještě nečetli, zde zopakuji:

Definice OSE je součástí smluv MSLT (Microsoft Software License Terms; dříve EULA), které se týkají krabicových balení produktů, a Product Use Rights (Užívací práva k produktu) pro multilicenční smlouvy. Zjednodušeně a stručně můžeme říci, že OSE je operační systém (nebo i jeho samostatně spustitelná část) plus aplikace, které se na něm eventuálně spouštějí – a to bez ohledu na to, zda OSE běží ve fyzickém či virtuálním prostředí.

Rodina SC pak dále rozlišuje klientské a serverové OSE. Klientská OSE jsou ta prostředí s jiným než serverovým operačním systémem. Proč je to potřeba rozlišit, si vysvětlíme o chvilku později.

Management License se pořizují pro každé spravované OSE (tedy jak pro fyzické – POSE, tak pro virtuální – VOSE). Z tohoto obecného pravidla existují všelijaké výjimky, které si popíšeme u jednotlivých produktů. Také jsou management license součástí různých kombinovaných balíků licencí – o těch si něco povíme na úplný závěr.

Pozor: SC a SQL

Většina produktů z rodiny SC využívá pro ukládání dat Microsoft SQL Server. Do určitého rozsahu řešení může vystačit s bezplatnou edicí SQL Express, často ale bude vhodnější použití „vyšší“ edice – Standard nebo Enterprise. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že i SQL Server má své licenční podmínky a že je potřeba pokrýt jeho použití buď licencemi Per Processor, nebo kombinací licencí pro server a CAL. Pokrytí se týká všech uživatelů nebo všech zařízení, o něž pečuje příslušný SC produkt.

Pokud ovšem SQL Server zatím nemáte, nebo jej nechcete používat pro jiné účely, než k nimž jste si ho prve koupili, můžete zvolit k jeho pořízení pro System Center velmi ekonomickou cestu. Některé produkty z rodiny SC lze totiž získat i ve variantě nazývané „with SQL Technology“. V tu chvíli již není nutné kupovat SQL CAL, jedna platba za velmi přijatelný peníz vyřeší legální ukládání dat o všech zařízeních spravovaných daným produktem z rodiny SC. Rozdíl v ceně produktu s SQL a bez SQL je jen o něco více, než samotná serverová licence SQL, a přitom již pak není zapotřebí řešit SQL CAL. SQL Server získaný jako „with SQL Technology“ smíte nainstalovat i na jiný stroj, než kde bude běžet vlastní serverový SC produkt, můžete jej dokonce jistit pasivním clusterem, ale nesmíte jej využít k žádnému jinému účelu než pro potřeby toho SC nástroje, s nímž byl pořízen. (Budete-li mít například SCOM i SCCM, můžete zvážit, zda se vám více vyplatí koupit oba „with SQL Technology“, nebo zda pořídíte samostatný SQL Server, který můžete použít pro oba produkty i na něco dalšího.)
A teď se budeme postupně věnovat nejvýznamnějším členům rodiny. Začneme u toho nejpopulárnějšího:

SC Operations Manager

požaduje vedle serverové licence (buď včetně SQL Technology nebo bez) některý ze tří typů management license. V tomto případě Operations Management License, OML. Ty tři jsou Client OML, Standard Server OML nebo Enterprise Server OML.

Client OML umožňuje monitorovat OSE, ve kterých běží jiný než serverový operační systém (všimněte si, že rozdíl mezi klientským a serverovým OSE nezávisí na použitém hardwaru, ale na OS). Pak lze monitorovat jakékoli klientské aplikace, operační systém či hardware, na kterém OSE běží. Client OML existuje od listopadu loňského roku ve dvou podobách: Per OSE a Per User. Licence (ML) Per User pokrývá všechna zařízení s „ne-serverovým“ OS, která náleží danému uživateli (tedy například stolní počítače, notebooky, PDA…). ML Per OSE i Per User stojí stejně, takže se jeví, že častější a výhodnější bude jít cestou Per User, protože pak můžete danému fyzickému uživateli monitorovat i mnoho OSE (a na několika strojích) najednou. Varianta Per OSE se pravděpodobně uplatní především ve směnových provozech (s nebohatou virtualizací ;-)).

Ještě složitější je situace u Server OML. Ty jsou pouze Per OSE, ale navíc se dále rozlišují na Standard Server Management License a Enterprise SML, podle toho, co si přejete monitorovat. Standardní lze využít tam, kde jde pouze o základní služby operačního systému. Přesný seznam těchto služeb je uveden v Užívacích právech k produktu. Na dohled nad jinými službami či nad aplikacemi (např. pro monitoring Exchange nebo SQL Serveru) je potřeba získat licenci Enterprise SML pro spravované OSE, které takové služby či aplikace nese. (Není ovšem problém uplatnit Enteprise SML i pro monitoring na úrovni Standard SML nebo Client ML, pokud by vám náhodou přebývala.)

Pro zařízení na úrovni OSI layer 3 není potřeba pořizovat žádné management license, a přesto je možné je monitorovat.

Tak, pokud jste zdárně prošli a pochopili licence k Operations Manageru, bude to dál už o hodně jednodušší. Celá licenční politika rodiny SC je totiž opravdu příbuzná, takže určitě využijete právě nabyté informace.

SC Configuration Manager

Licence tohoto produktu má mnohá společnost dávno pořízené, aniž by o tom věděla. Věříme tedy, že jeho hromadné nasazování na sebe nenechá dlouho čekat! Vlastně… už to začíná!

Jak je to tedy s těmi licencemi? Jsou opět Client ML, Standard Server ML a Enterprise Server ML. Rozdělení je stejné jako u SCOM (výše), rozdíly mezi SSML (základní služby) a ESML (úplně všechno) najdete opět v PUR a opět není potřeba kupovat ML pro zařízení na úrovni OSI layer 3.

Client Management License (CML) se opět nabízí i ve variantě Per User, ale – jak už jsem podotkla – je hodně těch, kteří ji již mají koupenou a vlastně jim schází už jen ten samotný serverový produkt. Klientská licence pro Configuration Manager je totiž také součástí Core CAL (všimněte si, nedočkavě už ruším slib, že si o těch „balíčcích“ povíme až na konec). Licence Core CAL totiž odjakživa zahrnovala SMS Server a vždy také byla výhradně se Software Assurance. Ve své aktuální podobě tedy obsahuje i SCCM CML. Ovšem Core CAL se nekupuje pro OSE, ale Per User nebo Per Device. Ti, kdo ji mají, na tom mohou leda vydělat. SCCM CML v Core CAL Per Device logicky opravňuje ke konfiguraci a správě všech OSE daného zařízení. (Analogicky u varianty Per User: všech OSE všech zařízení používaných výhradně daným fyzickým uživatelem, nositelem Core CAL.)

No – a stejně jako u SCOM, ani zde nesmíte zapomenout pokrýt také tradiční SQL Server + CAL (nebo vám poslouží Per Processor License nebo varianta SCCM with SQL Technology).

SC Data Protection Manager

Tak tady máme hned dvě výjimky. Produkt neexistuje (aspoň zatím) v podobě „with SQL Technology“, ale přitom také potřebuje svůj SQL Server. Jenže si jej (jako edici Standard) s sebou nese rovnou v instalaci, a tak není potřeba pořizovat speciální licenci pro SQL, pokrytí je vyřešeno vlastními licencemi SC DPM. A také nedisponuje klientskou Management license.1 Nicméně, pokud budete zálohovat nějaké stanice s ne-serverovým operačním systémem, můžete k tomu použít Standard Server DPML, která slouží pro zálohování souborových serverů. Pro zálohování aplikací (např. Exchange) je potřeba zase Enterprise Server DPML, která navíc umožňuje zálohovat i clusterovaná prostředí.

Teď maloučko přeskočíme do jiných vod, k produktu, který je vymyšlen speciálně pro menší a střední podniky.

SC Essentials

Tohle je úplná novinka, která je z velké části postavena na technologiích obsažených v Operations Manageru a WSUS. Při volbě řešení je dobré si jasně rozmyslet, co přesně chcete a potřebujete s produkty pro usnadnění správy dělat, jaká je architektura vašeho prostředí – a podle toho se vydat cestou SCOM nebo Essentials.

Každopádně je důležité vědět, že řešení Essentials 2007 je technicky omezeno na správu maximálně 30 serverových OSE a 500 klientských OSE s operačním systémem Windows. Klientské Management License je možné zakoupit v balíčcích po 5 a 20 licencích a Server Management License v balíčcích po 5 licencích nebo jednotlivě. U licencí pro správu serverů se tentokrát nerozlišují licence Standard a Enterprise, protože se vůbec neřeší, jaké aktivity, služby či aplikace se na serverech monitorují. Klientské licence jsou potřeba, i pokud budete chtít spravovat stanice s jinými než Windows OS (ale ty se nepočítají do celkového maxima pěti set). A opět: není nutná ML pro zařízení síťové infrastruktury (vrstva OSI 3 nebo nižší).

Co ještě dodat? Essentials 2007 můžete pořídit také „with SQL Server 2005 Technology“, protože opět tradičně ukládá do SQL Serveru. Základní serverová licence je ve všech programech dodávána včetně 10 ML pro serverová OSE a 50 ML pro klientská OSE. To z něj činí cenově opravdu nesmírně zajímavé řešení pro menší či spíše střední (on ten limit je docela vysoký, že?) podniky. Než se rozhodnete o nákupu, nechte si vysvětlit, jak fungují klíče k produktu. Nelze totiž dost dobře míchat OEM a VLK (klíče multilicenčních programů). Ale to bychom už zabíhali hodně do podrobností, takže něco necháme na osobní jednání.
Další produkty z rodiny SC si schováme třeba na jindy, teď přeskočíme k těm slíbeným balíčkům.

Sady licencí

O tom, že CML ke Configurations Manageru je i součástí Core CAL, takže spolu s touto licencí může být i Per Device, nejen Per OSE či Per User, jsme už psali. V multilicenčních programech existuje ještě další souborná licence, která se jmenuje Enteprise CAL Suite. Ta obsahuje i SCOM CML, takže touto cestou lze přijít i k Operations Manageru (a tedy monitorování stanic) ve variantě Per Device.

Protože lze předpokládat, že svoje servery budete chtít nejen monitorovat, ale i konfigurovat a zálohovat, mají i serverové management license své cenově výhodnější sady. Jsou jimi Standard Server Management Suite a Enterprise Server Management Suite. První zahrnuje Standardní SML pro SCOM, SCCM i Data Protection Manager, a přiděluje se Per OSE pro správu základních služeb Windows Serveru.

Enterprise Server Management Suite (ESMS) opravňuje k práci s týmiž produkty již nad libovolnými aplikacemi a službami, a navíc obsahuje i SC Virtual Machine Manager. Je to tedy licence, která najde uplatnění především tam, kde se pracuje s virtuálními servery. SC VMM nelze koupit nijak jinak než uvnitř této sady (zvlášť se prodává jedině jeho varianta Workgroup, která je omezena na max. 5 serverů).2 Virtualizace je ovšem balíčkem ESMS podpořena ještě i po licenční stránce: tato licence je Per Server, tedy stačí jedna na jeden fyzický server (hardwarová partition nebo blade se samozřejmě považují za samostatné servery), bez ohledu na počet, typ, služby a aplikace v OSE.

Tak, po takovém přívalu licenčních informací vám teď pořízení správných licencí – pokud se nemýlím – připadá stejně náročné jako pořádná implementace produktů z rodiny SC. Ale buďte bez obav, ono to zas tak strašidelné není. Profesionálové se v tom vyznají dobře a zbytek se dá dočíst v Product User Rights (nebo i česky v Užívacích právech k produktu). Partnery pro implementaci, pokud si sami netroufnete, vám také jistě rádi doporučíme.


1 Aktualizace v lednu 2009 – nově byla zavedena i licence pro klientské stanice s ne-serverovým operačním systémem: Client DPML.

2 Aktualizace v říjnu 2008 – nově je k dispozici i samostatně prodávaná licence Virtual Machine Manager Enterprise Server Management License. Více se o licencích VMM dočtete v článku Virtualizace a licence.