Daquas 30 let


Na světě existují pouze dva typy firem. Ty, co zálohují, a ty, co zálohovat budou. Možná bychom mohli přidat i třetí kategorii. Ty, co zálohují, ale jejich zálohy nejsou plně funkční. Kdo patří do této skupiny, se zjistí, až když je pozdě a počítají se ztráty. Každý z nás se potká s takovouto zkušeností a nemusí jít vždy jen o firemní data. Pak je nutná sebereflexe a patřičné kroky pro nápravu od zmapování a vyhodnocení dat dle jejich povahy, výběr a nastavení systému zálohování a jeho kontroly, plány obnovy pro případy havárií. My sami jsme se rozhodli získat více informací pro lepší orientaci v zálohování. Chtěli jsme si ujasnit, jaké jsou možnosti a jak nejlépe zálohovat. Svůj zájem jsme krásně spojili s potřebou kolegy, napsat a obhájit diplomovou práci. A teď se o výsledky rádi podělíme i s vámi.

externí autořiexterní autoři
Cloud ServicesCloud Services
14.12.2017 15:17:0014.12.2017 15:17:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Kam nejlépe zálohovat jako malá anebo střední firma?

Na světě existují pouze dva typy firem. Ty, co zálohují, a ty, co zálohovat budou. Možná bychom mohli přidat i třetí kategorii. Ty, co zálohují, ale jejich zálohy nejsou plně funkční. Kdo patří do této skupiny, se zjistí, až když je pozdě a počítají se ztráty. Každý z nás se potká s takovouto zkušeností a nemusí jít vždy jen o firemní data. Pak je nutná sebereflexe a patřičné kroky pro nápravu od zmapování a vyhodnocení dat dle jejich povahy, výběr a nastavení systému zálohování a jeho kontroly, plány obnovy pro případy havárií. My sami jsme se rozhodli získat více informací pro lepší orientaci v zálohování. Chtěli jsme si ujasnit, jaké jsou možnosti a jak nejlépe zálohovat. Svůj zájem jsme krásně spojili s potřebou kolegy, napsat a obhájit diplomovou práci. A teď se o výsledky rádi podělíme i s vámi.

Martin Cihlář, ředitel společnosti EMRIS

Jak jste na tom vy?

Jak jste na tom vy? Zálohujete svá data? Pokud ano, tak jak? Už jste přemýšleli o cloudovém zálohování, kterého jsme se dříve tak báli z důvodu bezpečnosti? Nebo o hybridním zálohování, o kterém se dnes mluví jako o tom nejlepším ve všech směrech?

Máte jasno, které zálohovací řešení je pro vás to vhodné, jak z hlediska ceny, tak dalších podnikových cílů? Je opravdu cloudové řešení to nejlevnější a hybridní řešení to nejlepší, co může trh nabídnout? A jestli ano, tak proč už je všichni nevyužíváme?

Pojďme se podívat po odpovědích na tyto otázky.

Co nás hlavně zajímalo

Při průzkumu zálohovacích řešení jsme se zaměřili na tři největší veřejné cloudové poskytovatele (Amazon, Azure a Google). Lokálně nás potom zajímaly především možnosti zálohovat na pevné disky (pokud nevíte co s penězi, tak SSD).

Trocha akademické vsuvky za autora

Omlouvám se, ale jelikož vycházím z diplomové práce, tak následující řádky mohou být občas s akademickým nádechem. Snad vás to neodradí od dočtení až k zajímavým závěrům a doporučením na konci článku.

Pro porovnání různých zálohovacích řešení byla provedena analýza nákladů a přínosů.

Porovnání nákladů různých typů úložišť je triviální. Stačí sečíst celkový objem nákladů za dané úložiště a porovnat ho s jiným úložištěm. Jak ale dojít k celkové ceně za použití daného úložiště, už tak jednoduché není. Nákladové faktory lokálních a cloudových úložišť se liší a mnohdy obsahují tzv. „skryté náklady“. V cloudovém úložišti se může jednat o poplatek za načtení dat nebo poplatek za převod dat z úložiště. V lokálním úložišti se potom jedná zejména o cenu spojenou s údržbou HW a chlazením.

Porovnání přínosů už je složitější, jelikož jak lokální, tak cloudové řešení nabízejí jiné výhody. A při použití hybridního řešení se tyto výhody navíc kombinují. Abychom mohli férově porovnat výhody nabízených řešení, musíme tedy nejdříve specifikovat cíle, ke kterým je vztáhneme.

Podnikové cíle

Mezi nejdůležitější cíle, nad kterými bychom se měli zamyslet při hledání vhodného typu úložiště, patří následující:

  1. Recovery Point Objective (RPO) – Jak je stará nejstarší kopie našich dat, aneb kolik dat si může náš byznys dovolit maximálně ztratit, aby to pro něj neznamenalo záporná čísla?
  2. Recovery Time Objective (RTO) – Jak rychle chceme obnovit svá ztracená data?
  3. Availability – Když dojde k potřebě obnovovat data ze zálohy, je záloha dostupná?
  4. Durability – Když už máme data zálohovaná, počítáme s tím, že data s časem sama od sebe nezmizí.
  5. Bezpečnost – Že bychom dnes posílali po Internetu svá data nezašifrovaná bezpečným klíčem, už si neumí představit asi nikdo z nás…

K čemu jsme došli?

Jelikož není firma jako firma, tak následující výsledky berte trochu s rezervou. K nalezení nejvhodnějšího zálohovacího řešení bychom potřebovali znát vaše konkrétní firemní cíle a další informace o firmě.

V tabulkách je stručný přehled doporučení pro zálohování na základě celkového objemu úložiště, které potřebujeme pro uložení našich záloh.

V první tabulce se počítá s tím, že zálohovací program podporuje využití levného cloudového úložiště (např. Amazon Glacier, Microsoft Azure Cool Blob LRS, anebo Google Cloud Storage Coldline) pro uložení záloh.

Druhá tabulka odpovídá realitě na českém trhu v roce 2017. Jelikož zálohovací programy na našem trhu nejsou zatím plně integrovány s levnými veřejně dostupnými cloudovými úložišti, musíme pro ukládání dat do cloudu mnohdy využít mnohem dražší služby poskytovatelů. Tím dochází ke znevýhodnění cloudového a hybridního úložiště oproti předchozím výsledkům.

Obě tabulky jsou zveřejněny z toho důvodu, že jsou závislé na tom, zdali náš zálohovací software podporuje ukládání záloh do levných úložišť. V případě, že nepodporuje, měli bychom se řídit druhou tabulkou. V případě, že podporuje, hodí se informace z první tabulky.

Chcete-li si vyzkoušet ukládání dat do cloudu zdarma, počítejte s tím, že Google tuto službu v Evropě zatím neposkytuje. Službu nabízí nám dobře známý Azure nebo také AWS. Já dal pro praktické otestování přednost Microsoft Azure, a to z toho důvodu, že používáme především produkty Microsoft, které mají v Azure větší možnosti. Rozhraní Azure bylo jednoduché a intuitivní a líbilo se mi i po grafické stránce.

Pokud vás předchozí informace zaujaly a rádi byste se o experimentu dozvěděli více, tak nás prosím neváhejte kontaktovat. Za účelem analýzy jsme vytvořili jednoduchý excelový nástroj, který umožňuje provést analýzu na míru pro každou firmu. Anebo si počkejte na příští článek, kde výsledky z analýzy trochu rozvedeme a ukážeme na konkrétních příkladech.

Jaroslav Vašák, Systémový inženýr, EMRIS – SharePoint Partner, info@emris.cz