Daquas 30 let


Pomalu se blíží Vánoce, všechny už začínáme škemrat o recepty na cukroví, které nám loni při interní přehlídce zachutnalo, a všichni v tom fofru konce fiskálního roku občas pomyslíme i na chvíle, které strávíme v poklidu doma. Přemýšlíme, pro koho a o co napsat letos Ježíškovi. A přitom jsme se rozhodli obdarovat trochu větší okruh „blízkých“.

Kristýna BarešováKristýna Barešová
O násO nás
03.12.2014 14:23:0003.12.2014 14:23:00

Kristýna Barešová

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Pomáhat nás baví – jak jsme roztočili čtvrt mega

Pomalu se blíží Vánoce, všechny už začínáme škemrat o recepty na cukroví, které nám loni při interní přehlídce zachutnalo, a všichni v tom fofru konce fiskálního roku občas pomyslíme i na chvíle, které strávíme v poklidu doma. Přemýšlíme, pro koho a o co napsat letos Ježíškovi. A přitom jsme se rozhodli obdarovat trochu větší okruh „blízkých“.

Náš tým dostal od managementu k dispozici peníze, jimiž může podpořit lidi, kteří si to podle nás nejvíce zaslouží a pomoc potřebují. Za DAQUAS darujeme peníze neziskovým organizacím, které právě těmto lidem pomáhají. Sesbírali jsme návrhy ode všech podle vlastních zkušeností s prací takových společností, podle toho, s čím máme sami trápení, podle toho, nač myslíme a kam nás srdce táhlo, a při jednom z tradičních pátečních sezení jsme debatovali o tom, kdo si to podle nás zaslouží. Nad užším výběrem jsme hlasovali, a teď vám přiblížím, jak jsme se rozhodli, komu peníze dáme a proč.

Lékaři bez hranic

Toto společenství pomáhá v poskytování zdravotnické péče v 70 zemích světa. Nejaktuálnějším problémem je teď léčba eboly. Podle Lékařů bez hranic mají všichni lidé právo na pomoc a ochranu svých základních potřeb bez ohledu na národnost, barvu pleti, politické nebo náboženské přesvědčení. Aby byla humanitární pomoc účinná a dostalo se jí všem potřebným, musí být nestranná a nezávislá na politických či ekonomických zájmech.

Dobrý anděl

pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně. Jsou to rodiny, které se potýkají například s onkologickým onemocněním rodičů i dětí, jejichž rodiče nemohou naplno pracovat, aby se mohli věnovat nemocným dětem. V podobné situaci jsou třeba i lidé s Crohnovou nemocí, s cystickou fibrózou nebo svalovou dystrofií…

Konto bariéry

Stěžejní projekt Nadace Charty 77 učí veřejnost vnímat lidi s rozdílnými potřebami a bojuje za jejich plnohodnotné zapojení do společnosti a zlepšení jejich života. Zajišťuje pro ně rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy škol a dalších veřejných budov i bytů. Od roku 1992 Konto bariéry získalo a rozdělilo stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů. Mezi ně patří: Pomáhej (s) humorem, Počítače proti bariérám, Sport bez bariéry, Stipendium Bariéry, Auta bez bariér, Senzační senioři a Nový start, skrz něj nabízí pomoc lidem, kterým se v posledních 18 měsících stal úraz, nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Pomoc při „restartu“ je pro ně klíčová.

Sever – neboli Středisko ekologické výchovy

Chtějí směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi a prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzděláním a osvětou dosáhnout odpovědného jednání vůči přírodě, planetě i mezi lidmi navzájem(!). Nabízejí krátkodobé i vícedenní výukové programy základním a středním školám. Pedagogům a studentům pedagogiky přinášejí kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťují vzdělání i pro další skupiny dospělých, které mohou mít ve své činnosti významný vliv na trvale udržitelný život: zaměstnancům státní správy a samosprávy, zemědělcům, drobným podnikatelům i pracovníkům nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravují vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízejí podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Centrum pro dětský sluch Tamtam

je obecně prospěšná společnost, která vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodin. Snaží se přispívat k rozvoji péče a pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení. Usiluje o vytváření předpokladů pro co nejlepší integraci sluchově postižených dětí do společnosti. Pomáhá při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči sluchově postižených dětí a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o tyto děti pečují.

Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové pomáhá seniorům, kteří mají problémy s pohybem, aby mohli zůstat v domácím prostředí, díky osobním asistentům, kteří zajišťují jejich životní potřeby. Smyslem této služby je zachovat nebo zvyšovat kvalitu života seniorů, zvyšovat či udržovat jejich soběstačnost a také posilovat pocit jejich potřebnosti. Pomáhá jim být stále aktivní, udržovat společenský život, najít si další přátele mezi vrstevníky, udržet se v kondici díky aktivizačním programům.

Tomáš Slavata

realizuje projekty na podporu dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných. Podporuje mladé sportovce, kteří mají talent, ale nemají dost prostředků na to ho projevit. Založil atletický kroužek na základní škole v Řepích. Snaží se zařadit děti bez domova co nejvíce do normálního života, objevit jejich schopnosti a co nejvíce je rozvinout a podpořit.

…a ještě taky zvířátka :-)

Projekt Zvíře v nouzi zachraňuje poraněné volně žijící živočichy, aby se mohli vrátit do přírody, a pečuje o trvale handicapované volně žijící živočichy. Nejčastěji přijímají zvířata poraněná při kolizi z dopravními prostředky, popálená elektrickým proudem, nárazem do skleněné plochy či postřelená. Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do volné přírody.

Vánoce jsou čas splněných přání a my doufáme, že pomůžeme k vyplnění, i kdyby třeba jen jednoho z nich. Když budete mít chuť se přidat, bude to ještě lepší. Pojďte do toho, my jsme si to docela užili!