Návody


SQL Server se stále více uplatňuje v kritických prostředích, pod systémy s nejvyššími nároky na dostupnost, výkon či bezpečnost. Využití nových pokročilých technologií však může vést ke složitějším zásahům do serveru ve snaze o optimalizaci pro konkrétní způsob nasazení, což s sebou nese jistá rizika. Nikdo není vševědoucí a udržet si přehled o všech souvislostech a závislostech není snadné. Může se stát, že využití některé atraktivní funkcionality, kterou nemáme řádně nastudovanou, vyvolá negativní konsekvence v oblasti výkonu, bezpečnosti, dostupnosti či kvality dat. Tomuto riziku lze však předejít. Existuje řada způsobů, jak analyzovat stav databázového serveru, počínaje systémy pro monitoring, přes optimalizační nástroje a diagnostiky integrované přímo do SQL Serveru. Jeden z pokročilých způsobů diagnostiky SQL Serveru a případně i dalších technologií nabízí služba společnosti Microsoft zákazníkům s kontraktem Premier Support pod názvem Risk and Health Assessment Program.

externí autořiexterní autoři
SoftwareSoftware
23.05.2014 10:19:0023.05.2014 10:19:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Pohled pod povrch SQL s inženýrem Premier Support – Risk and Health Assessment Program

SQL Server se stále více uplatňuje v kritických prostředích, pod systémy s nejvyššími nároky na dostupnost, výkon či bezpečnost. Využití nových pokročilých technologií však může vést ke složitějším zásahům do serveru ve snaze o optimalizaci pro konkrétní způsob nasazení, což s sebou nese jistá rizika. Nikdo není vševědoucí a udržet si přehled o všech souvislostech a závislostech není snadné. Může se stát, že využití některé atraktivní funkcionality, kterou nemáme řádně nastudovanou, vyvolá negativní konsekvence v oblasti výkonu, bezpečnosti, dostupnosti či kvality dat.

Tomuto riziku lze však předejít. Existuje řada způsobů, jak analyzovat stav databázového serveru, počínaje systémy pro monitoring, přes optimalizační nástroje a diagnostiky integrované přímo do SQL Serveru. Jeden z pokročilých způsobů diagnostiky SQL Serveru a případně i dalších technologií nabízí služba společnosti Microsoft zákazníkům s kontraktem Premier Support pod názvem Risk and Health Assessment Program.

Co je Premier Support?

Jedná se o kontrakt zajišťující nadstandardní podporu zákazníkům, kteří mají vysoké nároky na platformu Microsoft. Zahrnuje nejen reaktivní podporu v režimu 24x7 s garantovanou odezvou až do 1 hodiny podle závažnosti incidentu, ale rovněž proaktivní služby, jejichž úkolem je identifikovat a eliminovat rizika spojená s provozem konkrétní technologie tak, aby se jim předcházelo. Tyto proaktivní služby vycházejí ze znalostí a poučení získaných při řešení reaktivních incidentů Premier Support na celém světě. Pokud se u více zákazníků objeví problém, který vychází z nějakého jednoho nekorektního zásahu administrátora, nejenže se zapíše do oblíbené znalostní báze (KB), ale ovlivní i optimalizaci diagnostických nástrojů používaných při revizi dané technologie a také úpravu obsahu školení či workshopů nabízených v rámci proaktivních služeb Premier Support.   

A co je RAP?

Krom hudebního směru je to také Risk and Health Assessment Program. Je jednou ze stěžejních a nejčastěji používaných proaktivních služeb Premier Support. Jedná se o detailní diagnostiku konkrétní technologie, která vám umožní ponořit se do netušených hlubin daného systému. V praxi RAP často odhaluje nejen skrytá rizika, ale upozorní i na záležitosti, které jsou zřejmé, leč bohužel opomíjené. Zářným příkladem může být problematika zálohování či bezpečnostní aktualizace.

RAP je v portfoliu služeb Premier Support nabízen pro veškeré primární technologie společnosti Microsoft: Active Directory, Exchange, Hyper-V, SharePoint, Lync, Windows Desktop, SCOM, atd. Samozřejmě se liší v použitých diagnostických nástrojích i samotnou koncepcí a záběrem, nicméně z procesního pohledu je převážná většina výkonů RAP zcela identická.

Obrazovka portálu pro přístup k datům z RAP

Zpravidla se jedná o třídenní práci certifikovaného inženýra. Jí předchází dnes již samoobslužné shromáždění vstupů. První krokem zákazníka je, že provede registraci na dedikovaném portále, který se stane jakýmsi středobodem pro výměnu informací. Po registraci je třeba stáhnout připravený set nástrojů pro sběr dat z produkčního prostředí zákazníka, který si zákazník může provést zcela sám dle dostupných instrukcí, data se následně nahrají na zmíněný portál.

Před samotnou analýzou sebraných vstupů si inženýr ověřuje společně se zákazníkem integritu dat. Analýza dat probíhá offline a zabere zhruba 1 den. Následující den se odehrává již přímo u zákazníka, kde se analýza prochází a diskutuje se nad jednotlivými nálezy, přičemž se do stále otevřené analýzy zaznamenávají specifika dané konfigurace a prostředí zákazníka. Současně s diskusí probíhá již i takzvaný Knowledge Transfer a případně odstraňování chyb a rizik, které je možné realizovat bez velkých zásahů do prostředí. Pod pojmem Knowledge Transfer si v praxi představte vysvětlování toho, proč se daný nález hodnotí jako riziko a jaké může mít konsekvence.

Poslední den služby RAP je věnován přípravě finální zprávy pro zákazníka, která obsahuje popis veškerých rizik škálovaných dle kritičnosti a doporučení či přímo popsané postupy pro jejich odstranění. Zbylý čas onsite se věnuje odstraňování nestandardních stavů, kde je to rovnou možné. Závěrečná Remmediation Planning Session je jakýmsi oficiálním shrnutím výsledné zprávy a nejdůležitějších nálezů a proběhne také vzájemná dohoda nad plánem nápravných činnosti, které se zaznamenají do předpřipraveného harmonogramu.

Příklad diskutovaných doporučení z Remediation Planning Session

Zásadní výhodou pro zákazníka je, že diagnostický nástroj se v rámci realizace RAP pořizuje jako licence s časovou platností na 1 rok. To znamená, že zákazník si po celou tu dobu může kdykoliv spustit kompletní diagnostiku a zcela bez asistence si lehce kontrolovat, zda aplikovaná doporučení mají vliv na hodnocení znázorněná zelenou či červenou barvou.

Příklad Remediation Planning Session scorecard

Specifika RAP pro SQL Server

Stejně jako pro ostatní technologie, SQL RAP poskytuje hloubkovou analýzu databázového serveru, jak z pohledu konfigurace, tak z pohledu procesního nastavení a personálního pokrytí, přičemž výstupy srovnávají aktuální stav s doporučenými postupy.

V rámci SQL Server RAP se diagnostika a analýza zaměřuje zejména na následující oblasti:

Příklad celkové scorecard SQL RAP zobrazující veškeré oblasti analýzy

Dle předdefinovaných šablon analýzy se kontroluje zhruba 400 možných problémů, přičemž výsledná zpráva se detailně věnuje všem, které jsou hodnoceny jako potenciální hrozba, byť nízké kritičnosti. Je tedy zcela běžné, že bývá v rozsahu kolem 140 stran.

Ukázka popisu konkrétního rizika a míry detailu výstupní zprávy

Do toho!

Dlužno dodat, že RAP je komerční služba nabízená jako součást předplaceného kontraktu Premier Support, což na místní poměry není záležitost zcela levná. Na druhou stranu jde o službu zákazníky Premier Support často využívanou a dle jejich zpětné vazby je možné s klidným svědomím prohlásit, že užitečnou. Poskytuje vhled do konkrétní technologie, jaký nikdo jiný neposkytne, a reálně opravdu pomáhá eliminovat rizika spojená s provozem business critical platformy. Spravujete-li SQL Server v prostředí náročném na vysokou dostupnost, bezpečnost, odezvu, děláte často úpravy konfigurace, plánujete na dané verzi setrvat ještě nějaké roky a chcete mít jistotu, že se současným stavem nesměřujete do IT záhuby, pak je hloubková profylaxe vašeho databázového serveru velice účinný pomocník.

Michal Hroch, Microsoft Premier Support