Daquas 30 let


V minulém vydání QUASu jsme vás zvali na neobvyklé pokračování konference DevCon v Praze. Ta letos proběhla koncem dubna jako součást konference TechEd a můžeme tedy srovnávat, hodnotit a trochu i plánovat pro příště.

Igor VítIgor Vít
AkceAkce
09.06.2010 11:30:0009.06.2010 11:30:00

Igor Vít

Microsoft Most Valuable Professional

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Po TechEd & DevCon 2010 v Praze

V minulém vydání QUASu jsme vás zvali na neobvyklé pokračování konference DevCon v Praze. Ta letos proběhla koncem dubna jako součást konference TechEd a můžeme tedy srovnávat, hodnotit a trochu i plánovat pro příště.

Základní parametry a dojmy

Za DAQUAS nemáme důvod kolem posudku letošního sloučení obou konferencí dlouho přešlapovat: jednoznačně jsme se shodli, že pokus dopadl skvěle a klady zřetelně převažují nad nevýhodami. Rovněž odezva těch několika desítek účastníků, co se odhodlali přijít po zkušenostech s dřívějšími DevCon i na letošní verzi, je většinou příznivá. Pokud jsme se z dotazníků dozvídali o výhradách, šlo o seznam, který jsme snadno odhadovali předem (scházející stolky u sedadel, méně foxovských přednášek než dosud) nebo se jich snadno můžeme příště zbavit (nevhodně nastavené osvětlení kinosálů).

Co se zmíněné odezvy účastníků týká, vycházíme z dotazníků, které odevzdalo organizátorům přibližně 50 % návštěvníků. Přitom na všechny 4 dny byly registrovány přes tři stovky a na 2 dny dalších asi 60 zájemců. Tomu odpovídala i návštěvnost na přednáškách v sále DevCon: u témat FoxPro se nás scházelo mezi 50 až 60 a další den u témat SQL Serveru to bývalo i 80.

Programová náplň TechEd a DevCon

Dvoudenní varianta pokrývala celkem 40 přednášek probíhajících souběžně ve 4 kinosálech, z nichž jeden byl tematicky vyčleněn pro sérii DevCon. První den sál obsadila témata FoxPro, druhý den SQL Server. Témata SQL Serveru se ovšem v jiné dny roztroušeně objevovala i v dalších sálech. Pro srovnání uveďme, že dřívější DevCon 2009 nabízela během 2,5 dne 54 různých vystoupení, z nichž 7 bylo k FoxPro v češtině (a 15 k FoxPro v angličtině); 21 bylo k SQL Serveru. Zbytek do 54 doplnila témata „nedatabázová“. Zároveň je třeba zdůraznit, že za 2 dny se víc než 12 přednášek loni a 10 letos tak jako tak absolvovat nedalo.
Čtyřdenní varianta letošní konference nabídla celkem 65 vystoupení (a maximum, které mohl živý jedinec absolvovat, bylo 19).

Sloučením obou konferencí se v programové náplni dosáhlo toho, že „okrajovost“ některých témat se nahradila „cíleným zaměřením“. Chci tím říci, že TechEd i DevCon dříve nabízely také témata mimo svůj hlavní proud a sjednocením konferencí na jednom místě se všechna témata ocitla v nějakém hlavním tematickém proudu. Pokud DevCon např. mívala na programu přednášku „o zabezpečeném přenášení dat na operačním systému“, bylo to mimo její hlavní zaměření na „databáze a vývoj aplikací“. Na druhé straně TechEd už několik let přes své primární zacílení na obecné IT nabízel přednášky zaměřené např. na SQL Server, ale nikdy ne tak, aby si je specialista na SQL Server užil v jednom souvislém bloku. Letos poprvé se na společné konferenci dočkali zájemci s určitým konkrétním zaměřením toho „svého hlavního proudu“: specialisté na IT měli svou sekci přednášek, stejně tak databázisté, foxaři nebo vývojáři. U těch posledně jmenovaných stojí za to reagovat na poměrně častý požadavek z dřívějších ročníků DevCon: ať se tam více objevují témata .net a Visual Studio. Přesně tenhle efekt přineslo letošní sloučení konferencí a dokonce velmi úspěšně, jak vyplývá z komentáře jednoho z vystupujících vývojářských expertů, který navštěvoval přednášky kolegů: „co se sekce pro vývojáře týká, šlo o nejlépe seskládaný obsah, co jsem zatím v ČR viděl“.

Co se nám i účastníkům obzvláště líbilo

Možná to považujete za samozřejmé, ostatně i my jsme se snažili tomuto nároku v minulosti vždy dostát, ale bylo by škoda jeden pozitivní jev nepřipomenout. On totiž na mnoha i daleko menších akcích samozřejmý není. Letošní TechEd & DevCon byla výtečně zorganizována. Zrežírovat šedesátku vystoupení prezentovaných více jak třicítkou lidí tak, aby se každý včas objevil na správném místě, je něco, co dokážeme ocenit.
Shrnuto a podtrženo: na verzi 1.0 dopadl letošní projekt nad očekávání dobře a pro verzi příští máme sesbíránu zásobu vylepšení tak bohatou, že by nešlo rozhodně o verzi 1.1, ale aspoň 2.0.

Fotografie z DevCon, Praha 2010

kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně

kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně

kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně

kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně kliknutím zobrazíte fotografii v nové okně