Daquas 30 let


Letos v červnu jsme si podruhé vyzkoušeli, jak naplnit dva a půl dne přednáškami pro dva na pohled nesourodé okruhy zájemců pod střechou jedné konference pod „tradičním“, a přesto poprvé použitým, názvem „DevCon Praha“. Tradiční je na něm to, že zkráceně jako „DevCon“ jsou navyklí označovat naši konferenci účastníci řady minulých konferencí Visual FoxPro DevCon v Praze. Poprvé jsme však letos přistoupili k obecnému názvu a opustili jsme popisování jedné konference dvěma hlavičkami (SQL Server DevCon a Visual FoxPro DevCon). S více než třemi stovkami zájemců z řad profesionálů o databázová a vývojářská témata jsme se tedy sešli, abychom si vybírali z celkového počtu 63(!) vystoupení.

Igor VítIgor Vít
AkceAkce
09.09.2009 12:25:0009.09.2009 12:25:00

Igor Vít

Microsoft Most Valuable Professional

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

DevCon, Praha 2009

Letos v červnu jsme si podruhé vyzkoušeli, jak naplnit dva a půl dne přednáškami pro dva na pohled nesourodé okruhy zájemců pod střechou jedné konference  pod „tradičním“, a přesto poprvé použitým, názvem „DevCon Praha“. Tradiční je na něm to, že zkráceně jako „DevCon“ jsou navyklí označovat naši konferenci účastníci řady minulých konferencí Visual FoxPro DevCon v Praze. Poprvé jsme však letos přistoupili k obecnému názvu a opustili jsme popisování jedné konference dvěma hlavičkami (SQL Server DevCon a Visual FoxPro DevCon). S více než třemi stovkami zájemců z řad profesionálů o databázová a vývojářská témata jsme se tedy sešli, abychom si vybírali z celkového počtu 63(!) vystoupení.

Odborný program konference

Ze šedesátky vystoupení bylo více než 20 věnovaných Microsoft SQL Serveru. Letos nebylo záměrem představovat nějakou „letošní“ či blížící se verzi SQL Serveru a přednášející tak měli větší volnost věnovat se tématům, která jsou jim vlastní a o která by se rádi podělili na základě své každodenní praxe. Zajímavé je, že trhákem (měřeno zájmem posluchačů) se stala jiná témata než super-technologické výstřelky poslední verze SQL Serveru, byť je Microsoft uvádí na předních místech seznamu novinek verze 2008. Daleko největším lákadlem se ukázala být „klasika“: polovina všech účastníků konference (tedy bez ohledu na to, zda je jejich primárním zaměřením SQL Server či Visual FoxPro) přišla na Transakce a zámky a na Optimalizaci SQL. Dalšími favority, na které se došla podívat třetina účastníků, byla témata SQL Server Database Internal Storage, .NET vývoj v SQL Serveru 2008 a Bezpečnost v SQL Serveru – obrana proti hackingu.

Foxovská část nabízela tradičně krom přednášek tuzemských vystupujících i přednášky v angličtině. Dokonce těch cizojazyčných bylo více než těch „domácích“. I tato skutečnost byla předmětem několika debat: „Proč není přednášek v češtině na téma FoxPro tolik jako těch anglických?“ „Naši“ přednášející pokryli 7 ryze foxovských témat, zatímco „cizinci“ 15. Těch důvodů je několik. Pozornost budící poměr přednášek (nebo spíše nepoměr – 7 ku 15) rozhodně nevycházel z nějakého záměru organizátorů. Hlavní příčinou je nabídka, ochota, zvyklosti, čas a možnosti přednášejících. Někteří domácí přednášející se úzkostlivě vyhýbají tomu, aby se stejnému tématu (byť s obměnou a odstupem let) věnovali znovu – chtějí být vždy pokud možno „originální“, „neoposlouchaní“, a tak je pro ně náročné každý rok přijít s něčím zcela novým.

konference DevCon 2009

S pochopením přijímáme i jejich argumentaci, že příprava vystoupení na jedno použití je pro ně nadměrně náročný závazek. Mají pravdu: několik týdnů rozvah nad uspořádáním obsahu, návrhem vhodných ukázek, jejich odladěním a přípravou výsledných materiálů je korunováno 75minutovým vystoupením – a tím to končí. Žádná zvláštní finanční odměna, vícenásobné zužitkování nebo jiný smysluplný výsledek. Vzít za těchto okolností přednášku (či dvě!), to už chce skutečně ohromnou dávku nadšenectví! „Cizinci“ mívají obvykle tu výhodu, že svou přednášku uplatní na několika konferencích ve světě. V letošní sestavě šlo o témata, která již předvedli ve Frankfurtu či v arizonském Phoenixu. A nemůžeme přehlédnout ještě jeden zásadní faktor: vystoupit v Praze je pro ně velmi přitažlivé, a tak se rádi přizpůsobí požadavku připravit si 2 a více přednášek. (Asi jako kdyby přednášející od nás dostal pozvání vystupovat na konferenci SouthWestFox v Arizoně výměnou za pokrytí nákladů na cestu a ubytování – to by už za nějaké úsilí a čas navíc přece stálo.) Pokud by tedy více tuzemských foxařů bylo ochotno připravit si témata a vystupovat, určitě by prostor dostali a poměr by byl vyváženější.

Jako dosud každý rok měl program přednášek poskytnout i témata „okolní“ – nejen SQL Server a Visual FoxPro. A tak se dostalo na licenční záležitostiWindows 7 či standardy pro výměnu elektronických dokumentů. Na nadšeně očekávané téma právních souvislostí pro smlouvy v IT nakonec pro nemoc nedošlo a je třeba říci, že v tomto ohledu jsme si vybrali letos dávku smůly za několik předchozích let: dosud jsme měli štěstí, že i přes účast 20 či 30 vystupujících jsme nemuseli řešit změny v programu na poslední chvíli. Letos se nám to stalo hned se třemi přednáškami. To je nejspíš statisticky zcela v pořádku – s ohledem na ty šťastné roky dosud – ale ošetřování takových změn samozřejmě bourá původní záměr organizátorů konference, aby si účastníci z bohatého programu 4 i více souběžných přednášek mohli naplánovat své návštěvy předem. Podle reakcí z dotazníků i během konference je ovšem jasné, že máme vyzrálé publikum, které má pochopení pro okolnosti, jež při nejlepší vůli těžko můžeme ovlivnit – nezaregistrovali jsme v tomto ohledu žádnou stížnost.

Ostatně, z dotazníků (které nám odevzdalo 80 % účastníků) také víme, že konferenci naprostá většina (96 % odpovídá „určitě ano“ nebo „spíš ano“) hodnotila jako přínosnou a chystá se přijít zas (60 % říká „určitě ano“ nebo „spíš ano“). To jsou hodnoty, které se neliší od předchozích let a pro nás znamenají, že i přes letošní „krizový“ rok, kdy účast na konferencích (včetně těch, kde se žádné vstupné neplatí) a školeních obecně klesla o desítky procent, vnímají účastníci naši konferenci jako událost, která pro ně má smysl a kam chtějí nadále přicházet. To nás samozřejmě těší a určitě budeme rádi opět odhalovat způsoby, jak se vypořádat s rozpočtem akce, kde se platí vstupné 2 000 nebo 2 500, ale skutečné náklady na účastníka jsou 4 250 Kč :-)

Obvyklé zpravodajství na webu

Podobně jako v minulých letech vznikla podrobná textová i obrazová reportáž pro zahraniční server UniversalThread. Jak jsme si sami už vícekrát připomněli: je to nakonec ta nejlepší „kronika“ naší pražské konference, ze které i později vyčteme, kdo vystupoval s jakými tématy, čím se daný ročník výrazně odlišoval od těch ostatních (to věřte, že nám po dvanácti letech organizace už maličko splývají), kdo vypadal nadále mladší, než je ve skutečnosti, apod. Celé zpravodajství je v angličtině a dá se dohledat na webu UniversalThread.

Vzhledem k tomu, že probíhají 4 až 5 přednášek souběžně, snažíme se vyhovět účastníkům, kteří nestihnou vidět všechna vystoupení, o která mají zájem, a pořizovali jsme opět videozáznam přednášek. Letos jsme namísto hromad DVD zvolili přenosný disk napěchovaný záznamy 42 vystoupení (z opakovaných přednášek je tam vždy jen jedna verze a taky se nenatáčely přednášky v menší místnosti a semináře). Do konce září 2009 ještě přijímáme objednávky na disk s videozáznamy. Cena bez poštovného a bez DPH je 2 350 Kč pro účastníky konference a 2 850 Kč pro ostatní. Přehled přednášek najdete na stránkách DevCon.