Daquas 30 let


V dobách minulých to byl sen. Mít komplexní systém, pro jehož běh nemusím kupovat žádný server, a přitom obsahuje veškeré hlavní podnikové agendy počínaje účetnictvím až po výrobu či projektový management. Systém, který má dostupnost 99,99 % a pro jeho provoz nepotřebuji instalovat žádné další programy, vystačím si jen s webovým prohlížečem. Systém, jenž přemýšlí za mě a umí upozornit na anomálie v datech či mě informuje o tom, že můj zákazník může být v prodlení s úhradou faktury…

externí autořiexterní autoři
Cloud ServicesCloud Services
20.07.2020 16:35:0020.07.2020 16:35:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Technologie v Business Central

V dobách minulých to byl sen. Mít komplexní systém, pro jehož běh nemusím kupovat žádný server, a přitom obsahuje veškeré hlavní podnikové agendy počínaje účetnictvím až po výrobu či projektový management. Systém, který má dostupnost 99,99 % a pro jeho provoz nepotřebuji instalovat žádné další programy, vystačím si jen s webovým prohlížečem. Systém, jenž přemýšlí za mě a umí upozornit na anomálie v datech či mě informuje o tom, že můj zákazník může být v prodlení s úhradou faktury…

Tento sen se v současnosti díky nové verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central stal skutečností. Ono se tedy nejedná až tak o „nový“ systém, protože je na trhu pod různými názvy a technickými podobami již více než 35 let. Nicméně, nové jsou určitě funkcionality, které mají základ v propojení se strojovým učením (ML) a umělou inteligencí (AI).

V roce 1985 se objevila DOS verze pod názvem PC-Plus, pak Navigator a do Windows už nástroj přešel jako Navision. Toto jméno si pak podržel v malých modifikacích pomocí přívlastků shodných i neshodných i pod křídly společnosti Microsoft, která z něj ve své zkratkové mánii nakonec udělala jen NAV. V roce 2018 jej překřtila snad již naposled, lépe znějícím a vlastně velmi výstižným názvem Business Central.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (plným titulem) se zpočátku objevil jako cloudová verze Microsoft Dynamics NAV a používal jeho kódovou základnu. Zkratka už je docela náročná: MSD365BC.

Co je jinak?

V uplynulém desetiletí došlo k mimořádným změnám ve způsobu, jakým lidé pracují a komunikují. Internet vyzrál, mobilní zařízení jsou součástí každodenního života a řešení založená na cloudu jsou dnes hybnou silou IT odvětví.

S aktuální verzí nicméně nastal výrazný technologický posun, který je vidět hned z několika úhlů:

  1. Změna technologie psaní kódu aplikace. Přechod od C/AL na AL kód resp. AL-Extensions 2.0 zcela změnil způsob „přizpůsobení aplikace“ pro vývojáře tím, že vlastní kód je samostatným rozšířením a vůbec nezasahuje do standardního kódu Business Central. Vlastní kód je nyní nasazen jako „aplikace“ nad standardní kód D365 BC.
  2. Nové vývojové prostředí, které znamená technický přechod z interního vývojového prostředí do prostředí Microsoft Visual Studio se všemi výhodami efektivního psaní kódu včetně vazeb na GitHub.
  3. Moderní možnosti konektivity, které jsou založeny jednak na předpřipravených integracích s produkty Dynamics 365 v rámci Microsoft Business Applications, a také technicky na web services či OData (Open Data Protocol).
  4. Maximálně jednoduchá distribuce doplňkových řešení a úprav pomocí AL-Extensions 2.0, kdy jednotlivé úpravy jsou psány jako aplikace veřejné (umístěné na Microsoft AppSource) či neveřejné (specifické pro konkrétního zákazníka).
  5. Jednoduchý přístup ke zdroji doplňků a rozšiřujících aplikací (podobně jako u mobilních zařízení) na Microsoft AppSource. Každému zákazníkovi D365 BC se takto otvírá cesta ke stovkám či tisícům drobných, ale i rozsáhlých partnerských řešení, která jsou certifikována a prověřena.
  6. Naprosto bezpečný provoz a vysoká dostupnost systému je zajištěna v rámci cloudu Microsoft Azure. Za Microsoft Azure hovoří čísla. Dvě třetiny Fortune 500 společností využívají pro provoz svých aplikací Microsoft Azure. Každý den Microsoft Azure získá 1000 nových zákazníků. Microsoft Azure se chlubí nejvyšší úrovní zabezpečení mezi cloud providery, o kterou se stará Microsoft Cyber Defense Operations Center. Tedy zvláštní a rozsáhlý bezpečnostní tým s několika tisíci pracovníků po celém světě, který v režimu 24x7 zajištuje bezpečnost uložených dat.

Díky všem výše zmíněným inovacím a technologickým změnám již nelze na Business Central nahlížet jen jako na samostatný systém, ale je potřeba tento pohled významně rozšířit. D365 BC je totiž součástí Microsoft Business Applications, jež sdružuje a vzájemně jednoduše integruje další řešení z kategorie Dynamics 365, která významně pomáhají k automatizaci business procesů.

Součástí technologických změn je také, pro někoho záhadný, pojem umělá inteligence (AI). AI nemusí být záhadná, zastrašující nebo drahá. Dynamics 365 Business Central s pomocí umělé inteligence umožňuje například predikovat platební morálku zákazníka již dnes od prvního momentu použití systému.

Byť tento článek má být o technologiích, tak technologie jsou to poslední, co by uživatele či potenciální nové uživatele Business Central mělo při výběru řešení trápit. Jsou naopak tou největší výhodou a přínosem.

Nová generace podnikových aplikací v cloudu umožňuje zákazníkům začít s tím, co má aktuálně pro jejich podnikání největší smysl, a snadno pak systém rozšířit a upravit, jak se jejich obchodní potřeby v průběhu času mění, bez IT složitostí a narušení jejich podnikání.

V neposlední řadě Business Central přináší velmi výhodné celkové náklady na vlastnictví, tzv. TCO. Nemusíte se starat o hardware, provoz systému, vývoj integrací s dalšími systémy a aplikacemi společnosti Microsoft, aktualizace a ostatní záležitosti související s provozem systému. Prostě se soustředíte na to, co je důležité, a to je váš business, vaše přidaná hodnota pro zákazníky a jednoduché, efektivní použití systému vašimi zaměstnanci!

Petr Franěk, Solitea