Daquas 30 let


Žijeme v době integrací a podnikový informační systém se nepochybně stal středobodem ekosystému celé společnosti. ERP nenahradí specializované systémy pro agendy, jako je plánování výroby nebo řízené skladové hospodářství, ale jednoznačně je základním stavebním kamenem pro integraci s množstvím dalších aplikací, které takové agendy dokonale obsáhnou. Tuto strategii zvolil také Microsoft s produktem Dynamics 365 Business Central. Kdo by za jeho online verzí hledal rozsáhlé a snadno customizovatelné řešení, bude překvapen.

externí autořiexterní autoři
Cloud ServicesCloud Services
16.07.2020 12:33:0016.07.2020 12:33:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Business Central z pohledu managementu

Žijeme v době integrací a podnikový informační systém se nepochybně stal středobodem ekosystému celé společnosti. ERP nenahradí specializované systémy pro agendy, jako je plánování výroby nebo řízené skladové hospodářství, ale jednoznačně je základním stavebním kamenem pro integraci s množstvím dalších aplikací, které takové agendy dokonale obsáhnou. Tuto strategii zvolil také Microsoft s produktem Dynamics 365 Business Central. Kdo by za jeho online verzí hledal rozsáhlé a snadno customizovatelné řešení, bude překvapen.

Oblast ERP systémů se mění stejně dynamicky jako celé odvětví IT. Svět ERP prošel obdobím centralizovaného přístupu, kdy srdcem společnosti byl jeden informační systém pokrývající veškeré podnikové procesy. Následovala tendence odklonit se od standardu směrem k tzv. customizovaným řešením, díky kterým dochází k modifikaci systému podle podnikových procesů a k maximalizaci uživatelského komfortu.

Nyní přichází nový strategický proud. Tím je filozofie pokročilé integrace specializovaných aplikací do ústředního systému tak, aby dohromady tvořily jeden funkční organismus pokrývající firemní procesy a informační toky. Vzniká velké množství mikroslužeb a sofistikovaných programů, které za pomoci integračních nástrojů a příslušných Business Intelligence řešení poskytují managementu společnosti dostatečně detailní a přesné informace pro rozhodování. Tento koncept je postavený na koexistenci jednotlivých aplikací, které například za použití vhodného BI nástroje poskytují uživatelům homogenní datové výstupy. Pryč je doba roztříštěných systémů seskládaných z více aplikací, jejichž vzájemná komunikace byla více či méně limitovaná.

Business Central vhodný pro managery

Business Central svými parametry i nadále spadá do kategorie ERP, nikoliv úzce zaměřených účetních systémů, a je tedy nástrojem pro managery, kteří chtějí podnikový systém pokrývající základní procesy nákupu, prodeje, účetnictví, skladů, výroby a logistiky. Proč by se ale o online verzi Business Central měl zajímat i management malých a středních podniků? Vydáním plně cloudové verze se tento produkt pro ně stal výrazně dostupnějším, a to hned z několika důvodů.

V první řadě podporuje Business Central pouze webového klienta, který v kombinaci s celou strategií Software as a Service znamená minimální náklady spojené s provozem, údržbou a administrací systému. Konkrétně využitím této služby zákazník získá rozložení cash flow v čase, neboť odpadá jednorázová vysoká investice do vlastní infrastruktury. Zároveň přestává být problémem absence rozsáhlého ICT oddělení, protože se výrazně snižuje náročnost na údržbu fyzických serverů, starost o SQL a administraci klientů. Další zásadní výhodou pro malé a střední podniky, které o Business Central uvažují, je rozložení investice do nákupu licencí, jelikož i Microsoft přechází na model tzv. subscription, v němž si zákazník systém pronajímá na měsíční bázi. Z funkčního hlediska kopíruje Business Central výše uvedenou strategii integrace více systémů do jednoho homogenního celku, proto poskytuje rozsáhlejší možnosti v oblasti integrací, a to nejen s produkty jako Power BI nebo Flow (nově pod názvem Power Automate).

Výše popsaná komplexnost ICT řešení je benefitem zejména pro zástupce středního a vyššího managementu. Umožňuje totiž získat validní a dostatečně detailní data napříč vnitropodnikovými procesy. Tento faktor se stává klíčovým zejména v kombinaci se strategií Průmyslu 4.0 a využití koncepce „Internet of Things“ v podmínkách firem sekundárního a terciálního sektoru. Výsledkem tohoto trendu je velké množství dat, tzv. Big data, která lze efektivně využívat pouze za předpokladu, že dojde k jejich korektnímu strukturování a zpracování pro potřeby výsledné interpretace. Celý tento proces se díky specializovaným provázaným aplikacím a produktům výrazně zjednodušuje. Manažer tak pro své rozhodování disponuje daty o potřebné kvalitě a hloubce.

Vhodný zákazník pro Business Central

Na rozdíl od robustních předchůdců (NAV) padne cloudový Business Central na úrodnou půdu nejenom ve velkých společnostech, ale také v malých a středních dynamických společnostech s potenciálem variabilního, mnohdy až kolísavého, využití softwarových služeb nebo v tuzemských pobočkách/dceřinkách mezinárodních společností s elementární potřebou centralizovat data. Pro typického cloudového zákazníka jsou kromě absence interního IT oddělení nebo infrastruktury charakteristické: výkon práce zaměstnanců v různých lokalitách, potřeba ERP systému primárně pro řízení procesů ve financích a obchodu a v neposlední řadě Microsoft-friendly prostředí, které v době integrací otevírá další nevídané možnosti. 

Dříve byla základním předpokladem pro pořízení robustního on-premise ERP velikost zákazníka. O vhodnosti pořízení Business Central v cloudu už ale nerozhoduje počet uživatelů, velikost databáze, obrat společnosti, objem transakcí ani finanční budget. Rozhodujícím faktorem je nyní povaha byznysu a procesů, kterými se zákazník zabývá. Díky tomu se dveře do světa podnikových systémů otevírají téměř všem.

Důsledky technologických změn

Business Central se stává spíše modulárním systémem, který je možné obohatit o ucelené doplňky v podobě tzv. Extensions a směřuje tak k modifikovatelnému standardu namísto vysoce customizovatelného řešení.

K zásadní změně došlo také z pohledu technologického – Business Central na rozdíl od svých předchůdců z řady NAV stojí na odlišné technologické platformě. Vývojovým prostředím je nyní Visual Studio CODE, do kterého je programováno jazykem AL. Tento „revoluční“ posun byl znám dávno předtím, než byl systém Business Central uvolněn v prvních regionech. Co ale tato změna reálně znamená pro ty, kterých se nejvíc týká, tedy pro vývojáře?

  • Standardní verzi sytému, tak jak ji vydal výrobce, je možné upravovat pouze v předem definovaných oblastech. Dříve zcela běžné zásahy do kódu byly nahrazeny výše zmíněnou strategií integrací s dílčími nástroji. Úpravy standardního běhu systému jsou nyní výrazně komplikovanější, v některých případech nejsou ani technologicky proveditelné. A to bohužel platí i pro opravy chyb, které mnohdy může provádět pouze výrobce, tedy Microsoft.
  • Ruku v ruce se změnou vývojové platformy se změnil i způsob práce vývojářů. Díky tomu, že nyní vyvíjejí v podobě textových souborů, mají možnost pracovat s nástrojem pro Source Control (GIT). Ten nebyl u starších verzí použitelný. Novinka tedy znamená nižší chybovost při vývoji a ovlivňuje tak výslednou efektivitu realizačních týmů.
  • Výše zmíněné Extensions, tedy specializovaná modulární řešení, která jsou vyvinuta jako doplňky do ústředního systému, přinesly hned několik pozitivních důsledků. Samotné nasazení rozšíření provádí systém z velké míry automatizovaně a není nutné porovnávat kódy dvou různých aplikací ručně. S tím je spojena zásadně jednodušší aktualizace úprav systému na vyšší verze, a to bez zásahu do kódu. To je z pohledu vývojářů i managementu ideální stav.

Výše uvedená fakta znamenají, že zákazník bude muset mnohem častěji přistoupit k úpravě vnitropodnikových nebo obchodních procesů, aby došlo k jejich přizpůsobení procesům tak, jak jsou navrženy v systému. Což ovšem vůbec nemusí být špatně. Vždyť jde o procesy „testované na lidech“, vytvářené a optimalizované mnoha firmami po celém světě a mnoho let.

Při detailním pohledu na Dynamics 365 Business Central je zřejmé, že svou datovou strukturu a valnou většinu funkcionalit zdědil po svém předchůdci Dynamics NAV. Je ale bez debat, že došlo k zásadní změně filozofie produktu, což vyžaduje zcela odlišný přístup. Cloudová služba Business Central oslovuje i jinou cílovou skupinu. Stává se ve všech směrech přístupnější a je tak pro mnohem širší skupinu managerů užitečným pomocníkem při jejich rozhodování.

Ing. Jan Špatenka a Ing. Kateřina Tillingerová, NAVISYS s.r.o.