Daquas 30 let


Platforma Power BI se za poslední roky stala jedním z nejdůležitějších hráčů na poli analytických a reportovacích nástrojů. Téměř každý, kdo má co do činění s Business Intelligence, už o platformě Power BI slyšel nebo se s ní setkal. O něco méně lidí už zná její skutečné výhody a možnosti použití. Než nadšeně skočíme do tvorby reportů, potřebujeme většinou znát odpověď na otázky: „Jaký nám Power BI přinese užitek?“, „Jakou licenční politiku mám zvolit?“ nebo také „Jak Power BI zapadá do prostředí jiných služeb Microsoftu?“.

externí autořiexterní autoři
Cloud ServicesCloud Services
15.07.2020 15:33:0015.07.2020 15:33:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Power BI – Přehled a informace místo čísel

Platforma Power BI se za poslední roky stala jedním z nejdůležitějších hráčů na poli analytických a reportovacích nástrojů. Téměř každý, kdo má co do činění s Business Intelligence, už o platformě Power BI slyšel nebo se s ní setkal. O něco méně lidí už zná její skutečné výhody a možnosti použití.

Než nadšeně skočíme do tvorby reportů, potřebujeme většinou znát odpověď na otázky: „Jaký nám Power BI přinese užitek?“, „Jakou licenční politiku mám zvolit?“ nebo také „Jak Power BI zapadá do prostředí jiných služeb Microsoftu?“.

Stručné představení Power BI

Power BI je analytická a reportovací platforma s intuitivním ovládáním, která umožňuje zpracovat a prezentovat firemní data v interaktivní vizuální podobě.

Možná nejdůležitějším aspektem platformy Power BI je fakt, že se (většinou) jedná o cloudovou službu. To s sebou přirozeně přináší všechny typické vlastnosti cloudu: odpadá nutnost pečovat o fyzickou infrastrukturu, obsah je dostupný z libovolného zařízení s přístupem na internet, implementace je rychlá a zabezpečení dat je na vysoké úrovni. Power BI, podobně jako celý cloudový svět společnosti Microsoft, prochází dynamickým vývojem. Update s novými funkcemi je vydáván každý měsíc.

Typická implementace v sobě zahrnuje tři základní části. Power BI Desktop je desktopová aplikace pro vývoj a design reportů. Z ní hotový report publikujeme do cloudového Power BI Service, kde reporty kategorizujeme, spravujeme a sdílíme s ostatními uživateli. Power BI Mobile je aplikace určená pro mobilní zařízení, z nichž můžeme přistupovat k již publikovaným reportům – s nadsázkou ji tedy můžeme považovat za podmnožinu Power BI Service.

Abychom věci trochu zkomplikovali, vrátíme se k poznámce, že Power BI je cloudová služba pouze většinou. Existuje totiž čtvrtá součást platformy, Power BI Report Server. Jedná se o on-premise verzi Power BI Service, která umožňuje obejít cloud a uchovat všechna data za firemním firewallem. Report Server má však i nevýhody. Jednak musíme mít vlastní server s dostatečným výkonem a pro připojení na reporty přes internet je nutná konfigurace (např. pomocí Azure AD Application Proxy). Také update je vydáván jen třikrát za rok, což znamená, že v nabídce funkcí budeme oproti cloudu pozadu.

Co nám Power BI přinese?

Díky jednoduchému ovládání a cloudové povaze jsou možnosti použití Power BI skutečně široké. Obecně platí, že Power BI lze využít všude tam, kde vzniká potřeba hodnotit a chápat data a jejich vztahy vizuálně, ne v dlouhé a široké excelovské tabulce.

Co se týče velikosti firmy nebo počtu tvůrců a konzumentů obsahu, díky škálovatelnosti (licence na měsíc a uživatele) můžete začít s dvěma uživateli „za pár kaček“. Základním principem je, že platím za sdílení, ne tvorbu obsahu. Lidé, kteří se v datech rádi hrabou, rádi je modelují nebo rádi vizualizují, si tedy mohou Power BI nejprve vyzkoušet zdarma. Stejně tak platí, že Power BI lze implementovat i do velkých společností využívajících komplexní datové architektury s tisíci uživatelů.

Jaký výstup chcete dostat? Nemá smysl skrývat fakt, že Power BI je určeno pro pohodlnou tvorbu interaktivních vizuálů nad agregovanými daty s možností postupného rozpadu na detailnější hodnoty. Power BI nás tedy překvapí rychlostí agregovaných kalkulací nad miliony řádků, ale zobrazení celého detailu těchto řádků v tabulce mu dá zabrat.

Důležitým aspektem je i zdroj dat. Zde má Power BI skutečnou výhodu. V malých společnostech bez bujné BI architektury Power BI umožňuje napojit se na CRM, ERP systém, „zhltnout“ excelové soubory, vytáhnout data z Microsoft SharePoint, napojit se na webový zdroj. Díky zabudovanému ETL nástroji (Power Query) a analytickému jazyku DAX tak dokážete s trochou šikovnosti vybudovat svůj vlastní malý analytický model. Ve větších společnostech se Power BI hodí jako reportovací vrstva nad datovými sklady a analytickými databázemi.

Díky možnosti používat již vybudované datasety znovu a znovu teoreticky stačí, že uživatel zkušenější v práci s daty vytvoří model, který mohou následně využít běžní uživatelé na zadání modifikovaných reportů podle svých potřeb. Dostaneme tak self-service BI s potlačením jeho zásadní nevýhody – místo více „pravd“ u každého uživatele bude mít zdroj „jedné pravdy“ v Power BI datasetu.

Jak Power BI zapadá do prostředí jiných služeb Microsoftu?

Power BI je součástí dynamicky se rozvíjejícího prostředí cloudových služeb Microsoftu. Ty mohou do Power BI vstupovat jako zdroj dat nebo se do nich může Power BI integrovat, případně mohou rozšiřovat či suplovat některé funkcionality. Power BI je postaveno na stejné infrastruktuře jako (téměř) každá cloudová služba společnosti Microsoft – na infrastruktuře Microsoft Azure.

Power BI je také součástí Office 365 a patří do rodiny služeb Power Platform – spolu s Power Apps a Power Automate (původně Microsoft Flow). Aplikaci vyskládanou v Power Apps tak mohu pomocí několika kliknutí vložit přímo do reportu Power BI, Power Automate zase mohu využít například na vybudování komplexního systému varování (alertů) nad Power BI Service.

Power BI lze snadno integrovat s Microsoft Teams – report jednoduše můžeme vložit jako záložku do kanálu libovolného teamu. Díky sdílené infrastruktuře Azure Active Directory se do vloženého reportu přenáší identita uživatele se všemi bezpečnostními dopady (např. row-level security).

Díky předpřipraveným konektorům mohu na pár kliknutí využít mnoho služeb jako zdroj dat – SharePoint, ERP a CRM systémy Dynamics (do nichž lze report zpětně vložit, podobně jako do Teams), různá datová úložiště v Azure, Common Data Service a podobně.

V případě, že využíváme Power BI Premium, můžeme do Power BI Service připojit svůj vlastní Azure Data Lake, který bude sloužit jako úložiště dat. Pod licencí Premium je také možné do datových modelů aplikovat A.I. služby Azure – Machine Learning a Cognitive Services.

Jakou licenční politiku mám zvolit?

Obecně existují pouze dvě možnosti implementace: buď se vydáme cestou cloudu, což je pro drtivou většinu scénářů optimální, nebo se rozhodneme pro on-premise Report Server. Do této binární volby nám však vstoupí různé licenční modely přinášející různě bohatou nabídku funkcí či omezení a značně ji zkomplikují. Pojďme tento problém postupně rozmotávat.

Vývoj a design reportů je stále stejný – využíváme Power BI Desktop, a ten je zdarma. V momentě, kdy chci reporty sdílet s jinými uživateli, musím začít platit.

V cloudovém Power BI Service existují dvě základní možnosti: licence Pro licence Premium. Power BI Pro se platí měsíčně za každého uživatele a stojí 10 dolarů. Každý uživatel, který chce reporty tvořit, sdílet nebo i jen konzumovat, musí mít licenci. Power BI Premium se platí měsíčně za celou organizaci (na jednu dedikovanou výpočetní jednotku) a stojí bezmála 5000 dolarů. Každý tvůrce obsahu musí mít navíc licenci Pro, konzumenti obsahu v rámci organizace s Power BI Premium však už žádnou další licenci nepotřebují.

Power BI Pro je tedy ideální pro malé a středně velké firmy s řádově desítkami uživatelů. Pokud bychom brali v úvahu pouze počet uživatelů, Power BI Pro je cenově výhodnější, dokud je uživatelů méně než cca 500. Do úvahy však musíme brát i další vlastnosti a výhody edice Premium.

Kompletní seznam: https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/#powerbi-comparison-table

Samostatnou kapitolou je on-premise svět a v něm Power BI Report Server, který nelze zakoupit jako samostatný produkt. Jsou dvě cesty, jak Report Server získat: standardní Power BI Premium licence nebo licence na SQL Server Enteprise Edition se Software Assurance. V případě, že cloudové Power BI vůbec nepotřebuji, cenově výhodnější je vydat se cestou licence SQL Server Enterprise, která s sebou navíc přináší možnost tvorby datového skladu na relačním enginu SQL a analytických modelů na Analytics Services SQL.

Závěrem

Power BI je flexibilní reportovací nástroj, který lze používat ve firmách různých velikostí a pro řešení malého i velkého rozsahu. Pokud vaše společnost pracuje s daty a chce je vidět efektivně, graficky, přehledně, Power BI určitě stojí za pozornost.

Jozef Gábriel, Solitea