Daquas 30 let


Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je ten nejlepší ze všech možných. Pesimista… se obává, že je to opravdu tak. Z tohoto pohledu jsou stratégové a vizionáři společnosti Microsoft evidentně optimisty. Věří tomu, že když správní lidé dostanou do ruky správné nástroje, vyřeší si rychle, docela snadno a bez zbytečných obstrukcí kupu problémů, které se s IT a jeho (věčně nedostatečnou) podporou byznysu táhnou. Na co si tak uživatelé obvykle stěžují? Na odmítání svých požadavků, na zdlouhavé reakce na změny, na nedostatečně srozumitelné informace, na opakování rutinních úkolů „do zblbnutí“. Ten džin z lahve, který má moc a sílu splnit mnohá i zatím nevyřčená přání, se jmenuje Power Platform.

Tomáš BrzekTomáš Brzek
Cloud ServicesCloud Services
15.07.2020 15:10:0015.07.2020 15:10:00

Tomáš Brzek

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Power Platform – Dost síly měnit svět!

Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je ten nejlepší ze všech možných. Pesimista… se obává, že je to opravdu tak.

Z tohoto pohledu jsou stratégové a vizionáři společnosti Microsoft evidentně optimisty. Věří tomu, že když správní lidé dostanou do ruky správné nástroje, vyřeší si rychle, docela snadno a bez zbytečných obstrukcí kupu problémů, které se s IT a jeho (věčně nedostatečnou) podporou byznysu táhnou. Na co si tak uživatelé obvykle stěžují? Na odmítání svých požadavků, na zdlouhavé reakce na změny, na nedostatečně srozumitelné informace, na opakování rutinních úkolů „do zblbnutí“.

Ten džin z lahve, který má moc a sílu splnit mnohá i zatím nevyřčená přání, se jmenuje Power Platform.

A jestli nevěříte na pohádky, koukejte se na to jinak. Mluvíme o jednom z předních low-code/no-code vývojovém ekosystému. Součástí Power Platform jsou Power Apps pro rychlý vývoj business aplikací, Power Automate pro náhradu manuálního zpracování rutinních procesů, Power BI pro získávání interaktivních vhledů do firemních dat a nejmladší Power Virtual Agents pro vytváření online chatbotů nejen pro zákaznické linky.

V éře digitální transformace se také čím dál častěji objevují tzv. citizen developers. Občan vývojář není výjimečným tiskovým magnátem jako kultovní filmový Občan Kane. Vývojáři „z lidu“ jsou prostě ti, kdo mají schopnost rozložit problém na jednotlivé sekvence, seřadit za sebe správné kroky, často jsou to uživatelé, kteří sice „nemluví“ žádným z programovacích jazyků, ale rozumí svému prostředí a dokážou srozumitelně formulovat potřebné zadání nebo alespoň jeho hrubé obrysy, které se dalšími iteracemi snadno a rychle dotáhnou. Takovým lidem (a jejich pomocníkům mezi IT profesionály) pomohou právě nástroje Power Platform, díky nimž mohou i bez předchozích studií a programovací praxe velmi rychle ušetřit práci a starosti svému týmu.

Cesta

Jak jsem se vlastně k Power Platform dostal? Dalo by se dost dobře říct, že se jednalo o šťastnou shodu náhod. Kamarádka, kterou jsem v roce 2018 poznal na basketbalu, mi dohodila pracovní pozici, kde hledali někoho na databáze. Krátce po nástupu jsem se dozvěděl, že se budu ještě navíc učit s něčím, čemu se říká (v té době ještě postaru bez mezery) PowerApps. Na začátky s Power Apps si velmi dobře pamatuji, protože mě u nich, a ostatně u celé Power Platform, drží doposud to samé, co tenkrát, a to je rychlost a jednoduchost, s jakou se dostanete od prázdné obrazovky k super funkční aplikaci. V těch časech jsem také, i když pouze okrajově, pracoval s Microsoft Power Automate (tenkrát se tomu říkalo ještě Microsoft Flow). I když s lehkým ostychem, prozradím, že jsem si tenkrát myslel, že se jedná pouze o nějaký addon k Power Apps. Kdybych věděl, jak moc se mýlím! Je až neuvěřitelné, jakou rychlostí je Power Platform schopna se posouvat oproti stavu před dvěma roky. S každou vlnou aktualizací je do Power Platform přidáno tolik inovativních funkcí a zároveň požadovaných oprav a zlepšení, že i jejich prostým sledováním se dost zabavíte.

Koncepce Power Platform

Power Platform jako celek je low-code/no-code PaaS (Platform as a Service), která nabízí hned čtyři různé nástroje schopné podpořit podnik v několika jeho sférách a odvětvích. Konkrétně se jedná o Power Apps, Power Automate, Power BI a v listopadu roku 2019 nově přibyvší Power Virtual Agents. Na každý z nástrojů se postupně a podrobně podíváme dále v článku. Mně osobně se vždy nejlépe líbilo vysvětlení Power Platform pomocí „Triple-A Loop“: Analyze, Act, Automate. Je to vize frameworku, ve kterém smyčka začíná zkoumáním podnikových dat (Analyze), která jsou poté zužitkována v rámci obchodních procesů, respektive aplikací (Act), které s nimi pracují, a procesů, které se automatizují (Automate). Stěžejní je fakt, že pro seberealizaci v oblasti Power Platform není potřeba žádná znalost programovacího jazyka. Pravda, v začátcích vám nějaké zkušenosti a programovací historie také dost pomohou.

Vývojář z lidu

Nyní je možná ta správná chvíle si vyjasnit vcelku nově vzniknuvší pojem „Citizen Developer“, který je na konferencích společnosti Microsoft v poslední době skloňován ve všech pádech. Citizen Development je ve své podstatě vytváření podnikových aplikací a funkcí samotnými uživateli, kteří s nimi pracují. Citizen Developer je tedy zaměstnanec, který nebyl primárně přijatý na pozici vývojáře (dost možná ani nemá s vývojem aplikací předešlé zkušenosti) a je dostatečně odhodlaný naučit se pracovat s novým šikovným nástrojem.

K zahození ovšem není ani možnost propojit takového uživatele s dobrou schopností definovat zadání s IT profesionálem, který už ve využívání Power Platform získal zručnost. Iba trénink robí majstrov, však víme. Výhodou takové spolupráce je extrémní rychlost od prvního draftu zadání k funkční a uživateli milované (a tedy i skutečně využívané) aplikaci. Iterace na funkčních prototypech, které mohou vznikat často rovnou v průběhu první schůzky, vedou k mnohem efektivnější a příjemnější spolupráci obou světů – uživatelů i poskytovatelů služby IT.

Common Data Service (CDS)

Součástí Power Platform je nepochybně také Common Data Service. CDS je datová základna pro Power Platform, která běží nad stejným datovým modelem jako Dynamics 365, tedy Common Data Model (CDM). Motivací CDM je vytvořit společný datový podvozek a zajistit tak co nejvyšší strukturální a sémantickou konzistenci při integraci dat z různých systémů.

CDM bylo vytvořeno pod záštitou Open Data Initiative jako společná vize společností Microsoft, Adobe a SAP. CDS slouží k bezpečnému ukládání dat v rámci jednotlivých sad entit, které pokrývají nejběžnější scénáře ve firmě. Pro lepší představu si pod entitou můžeme představit například adresu, uživatele, úkol nebo schůzku. Tyto entity totiž budou mít vždy stejné nebo přinejmenším velmi podobné parametry. U adresy je to například název ulice nebo u uživatele jeho jméno a příjmení. V CDS je možné tvořit i vlastní entity s libovolnými datovými typy a počítaná pole pro konzistentní výpočty.

Pohled zblízka

Pojďme se nyní podrobněji podívat na jednotlivé nástroje Power Platform, na to, co umí, k čemu jsou dobré a kde je využít. Vždy, když mám začít hovořit o Power Platformě, tak instinktivně začínám mluvit o Power Apps. Je to asi proto, že jsem v nich začínal a že v nich vidím obrovský potenciál. Faktem ale je, že v DAQUASu jsem zatím strávil nejvíce času v Power Automate. A jak jsem ho dříve podcenil, teď mi v plné kráse ukazuje svoji sílu a možnosti.

Microsoft Power Apps

je nástroj pro vytváření podnikových aplikací. Jelikož se jedná o služby online, není nutné instalovat žádné vývojové prostředí/knihovny atp. Vše se děje ve vývojovém prostředí online na všech platformách a (skoro) ve všech prohlížečích.

Power Apps pro větší uživatelský komfort nabízí také mobilní aplikaci, kde lze konzumovat (vámi nebo někým jiným) vytvořené aplikace. Mobilní aplikace je dostupná jak na zařízení s OS Android, tak iOS.

S ohledem na výše uvedené se dá říct, že jsou tedy pokryta všechna zařízení ve vaší firmě. Tady ani nemusíme zmiňovat snížené náklady na finance a čas oproti jinak náročnému vývoji aplikací na každý operační systém zvlášť. Power Apps disponují tzv. WYSIWYG editorem, kde máte k dispozici jednotlivé ovládací prvky (textové pole, tlačítko, obrázek) na liště, odkud je můžete přetahovat na obrazovku aplikace, a tak, jak vidíte a tvoříte aplikaci, stejně ji uvidí i uživatel. Vytváření je dost podobné práci v PowerPointu a Excelu.

Power Apps se dají pomocí konektorů propojit se stovkou různých datových zdrojů, včetně těch on-premise. Samozřejmostí je napojení na ostatní nástroje ze sady Office, Microsoft SQL Server nebo již zmiňované CDS. V případě, kdy nenajdete žádný vyhovující konektor, je možné napojení na jakoukoli vlastní REST API.

V tuto chvíli nabízí Power Apps tři různé možnosti vytvoření aplikací. Jedná se o Canvas aplikace, které umožňují vytvoření vzhledově dokonale přizpůsobitelných aplikací nad spoustou různých datových zdrojů. Dále Model Driven aplikace stojící pouze nad CDS, jejichž tvorbu předchází vytvoření datového modelu a jednotlivých entit v CDS. Nejnovějším přírůstkem jsou Power Apps portály, díky kterým se do vašich dat v CDS mohou dostat i lidé mimo vaši organizaci pomocí portálu ve webovém prohlížeči. Přístup k takovému portálu je možný jak anonymní, tak skrze přihlášení pomocí Azure AD nebo sociálních sítí, jako je Facebook nebo LinkedIn. Příklad takového portálového řešení popisují kolegové ze společnosti ORTEX na straně 16.

V Power Apps je možné vytvářet podnikové interní aplikace. Nejsou tedy primárně určeny pro externí uživatele (avšak možnost aplikaci nasdílet externímu uživateli Power Apps nabízí). Můj osobní názor na Power Apps je, že cílem je v nich vytvářet menší a snadno udržovatelné LoB (Line of Business) aplikace nebo aplikace efektivně doplňující CRM či ERP systémy.

Microsoft Power Automate

je nástroj, který je schopen za vás provést i komplikované rutinní záležitosti, a vy je tak můžete s klidem pustit z hlavy. Dřinu strojům! Skvělým příkladem, který jsme představili i v rámci našich webinářů na téma Power Platform, je automatický follow-up na vyplnění registračního dotazníku v Microsoft Forms. Ve chvíli, kdy budoucí účastník akce vyplní, že má zájem o zajištění ubytování, spustí se automatický proces – Flow. Tento flow informuje daného kolegu, který vyřizuje ubytování na akci, a zároveň mu v e-mailu odešle veškeré detailní informace o osobě, žádající o ubytování. Stejný flow může zároveň vytvořit záznam o odpovědi v Excelu, aby nikdo nemusel pravidelně exportovat data z dotazníku ručně. Bůhví, jestli se Microsoft zalekl poněkud ezoterického nádechu slova flow, které se moderně vyskytuje v souvislosti se stavem radostného pracovního vytržení. Jisté je, že přejmenování Microsoft Flow na Microsoft Power Automate o kus lépe vystihuje to, že vás tento nástroj krásně zbaví otravných sekvenčních úkolů náročných na pravidelnost, opakování, preciznost, pracnost…, bez špetky invence a kreativity.

Power Automate je ze všech čtyř Power nástrojů nejtěžší na demonstraci, protože sice dokáže masivně ušetřit čas i práci, ale jeho výsledkem nejsou interaktivní aplikace nebo barevné grafy. Jedná se o velmi šikovného pomocníka a „spolupracovníka“, kterému se jen velmi těžko odvyká. (A proč taky?) Osobně tu ale pozoruji jednu stinnou stránku: jakmile nakouknete pod kapotu jeho možností, máte chuť automatizovat všecko, co vám přijde pod ruce.

Microsoft Power BI

Tahle část Power Platform je už sousto pro fajnšmekry. A pro management. Je to takový zvláštní svět o třech částech. Nebe, peklo, ráj? Nejvíc horko je v desktopové aplikaci, kde se děje „těžká“ část práce vytváření reportů, tedy analýza, čištění a transformace dat včetně finálního tvoření reportů. Další část Power BI je tvořena online službou Power BI, kde se publikují vytvořené reporty. Tady je procházejí a využívají koncoví uživatelé, kteří tyto vhledy do dat potřebují. A do ráje vás dovede výtečná mobilní aplikace, na kterou je pyšný každý ředitel, který si v ní může procházet reporty a dashboardy.

Power BI disponuje dvěma různými enginy pro práci s daty a liší se dle způsobu použití. Jedná se o Power Query, které můžete dobře znát z nejpopulárnějšího BI nástroje Excel J, a engine DAX (Data Analysis Expression). O Power BI si více přečtete v článků od kolegů ze společnosti Solitea na straně 11.

Data je možné do Power BI nahrát snad ze všech nejpoužívanějších datových zdrojů, na jaké si dokážete vzpomenout. Power BI exceluje také v redukci velikosti nahraných dat, což si můžete i sami otestovat. Když například nahrajete excelový soubor do Power BI, tak se jeho velikost značně zmenší. Tuto kompresi a kódování má na svědomí engine VertiPaq, který ukládá nahraná data do sloupcové databáze.

Výsledkem snažení návrháře v Power BI Desktop je tedy report nebo řídící panel (dashoard) v online službě. Uživatel si může report interaktivně procházet, aniž by se musel bát, že něco pokazí, protože původní data zůstávají nedotčená.

Power Virtual Agents

Nejnovějším a prozatím posledním přírůstkem do Power Platform jsou virtuální agenti. Jednoduše řečeno to jsou chatboti vytvoření bez programování.

V dnešní době mnoho lidí očekává okamžitou reakci na nějakou stížnost nebo požadavek. Toho se dá do jisté míry docílit zprovozněním online chatů s vaší zákaznickou podporou. Na druhé straně ale většinou sedí člověk, který si musí požadavek – například na stornování objednávky – projít, nalézt objednávku, zaurgovat vrácení peněz atd.

Tato činnost se ale dá poměrně snadno automatizovat a pokud bude mít bot přímé napojení na firemní data, může okamžitě reagovat a celá záležitost je tak vyřešena v rámci sekund a ne minut. A navíc bez emocí! J Power Virtual Agent samozřejmě počítá i s možností, že by si s požadavkem nedokázal poradit, a proto pokud taková situace nastane, je zde příležitost eskalovat požadavek na živou osobu.

Vývojové prostředí do jisté míry připomíná vytváření toku v Power Automate. Je nutné mít zpracované jednotlivé možnosti, které mohou nastat, a především si ujasnit, co má být pomocí bota zpracováno a zodpovězeno. Power Virtual Agents lze dosadit jak do interního prostředí firmy (např. ověřování stavu projektů), tak do externího prostředí směrem k zákazníkům.

Bez (zbytečných) překážek

Na Power Platformě je úžasná také jednoduchost sdílení vytvořeného produktu. Ať už se jedná o vytvořenou aplikaci, tok nebo report, stačí jen zadat e-mail osoby, která má produkt využívat, a o zbytek se platforma postará sama. Autentizační údaje si po dotyčném vyžádá a spravuje si je pod jeho účtem tak, aby je mohl využívat jak v Power App, tak v Power Automate.

Na druhé straně je potřeba dát si při administraci Power Platform pozor na některá specifika. Největší obavy jsou obvykle spojeny s bezpečností firemních dat, jsou však zbytečné, pokud se jedná o konektory vydané společností Microsoft. Potenciální problémy přináší až „shadow IT“ – tj. příliš amatérský přístup k udržování aplikací nebo toků aktuálních, naprosto chybějící dokumentace a náhlá nefunkčnost aplikací při fluktuaci zaměstnanců (problém vlastnictví aplikací a toků).

Rychle a zběsile?

Nene, o zběsilosti nemůže být řeč! Naopak: snadnost, s níž se různé užitečné aplikace, automatizace, přehledy, výkony, po kterých muži i ženy i uživatelé jakéhokoli jiného druhu touží, dají vytvářet, upravovat, přizpůsobovat, vylepšovat, rozvíjet a měnit, neskutečně napomáhá klidnému soužití mezi lidmi, kteří mají spoustu „své“ práce, a jejich IT podporou. Ubývá stresu, nenaplněných očekávání, ztracené práce, zbytečných chyb. Chce to jen mít tu správnou Power a nebát se dělat věci jinak. Protože i bez pekelné dřiny dostanete kvalitní a věrohodný výsledek. Chce to jen správný nástroj do ruky a otevřenou hlavu.