Daquas 30 let


Velmi brzy s nástupem této nelehké doby jsme si uvědomili, že je nutné školám nejen nabídnout pomocnou ruku v podobě dočasné bezplatné implementace prostředí Office 365, ale že bude potřeba také celé řadě pedagogů a zástupců škol ukázat cestu, jak danou technologii správně využít. Pokud budou zaměstnanci škol znát a ovládat způsob, jak vést výuku distančně, urychlí to nejen náročnou přípravu na aktuální podobu vzdělávání, ale především práci samotného učitele a s ní i formu komunikace se žákem či studentem. Školy v tom podporuje naše společnost SOITRON.

externí autořiexterní autoři
Cloud ServicesCloud Services
15.05.2020 14:36:0015.05.2020 14:36:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Microsoft Teams pro školy

Velmi brzy s nástupem této nelehké doby jsme si uvědomili, že je nutné školám nejen nabídnout pomocnou ruku v podobě dočasné bezplatné implementace prostředí Office 365, ale že bude potřeba také celé řadě pedagogů a zástupců škol ukázat cestu, jak danou technologii správně využít.

Pokud budou zaměstnanci škol znát a ovládat způsob, jak vést výuku distančně, urychlí to nejen náročnou přípravu na aktuální podobu vzdělávání, ale především práci samotného učitele a s ní i formu komunikace se žákem či studentem. Školy v tom podporuje naše společnost SOITRON.

Komunita CSSKOLY

Během tří týdnů na přelomu března a dubna vznikla za podpory SOITRON komunita pedagogů, zástupců vedení škol i správců sítí, která čítá na 700 aktivních účastníků z celé České republiky. Potkáváme se zde s pedagogy základních i středních škol, učitelkami z mateřských škol, ale i zástupci univerzit. Každý má své dotazy a své individuální problémy, se kterými se běžně setkává při on-line výuce. My se snažíme na všechny dotazy reagovat a být nápomocni celé této skupině.

Zapojte se do naší komunity a diskutujte s ostatními, předejte vlastní zkušenosti.

Přihlášení do komunity https://bit.ly/CSSkolykomunita.

Webináře společnosti Soitron

Naše webináře, které realizujeme ve frekvenci 2-3 v týdnu, měly vzestupnou náročnost. Začínali jsme od základních prvků, jak pracovat v prostředí Microsoft Teams, protože bylo nutné všechny seznámit s tím, jak vlastně celková komunikace funguje. Na žádosti samotných pedagogů došlo i k opakování některých témat, protože tempo webinářů jednoduše nevyhovovalo všem.

Jakmile se komunita seznámila s běžným ovládáním nástroje Microsoft Team, dalším tématem byly nástroje, vhodné pro výuku samotnou. K takovýmto bezesporu patří aplikace OneNote a Forms. Obě jsou integrovány do prostředí Office 365.

Aplikace OneNote zaujala posluchače hned na prvním webináři – Poznámkovým blokem pro třídu. Ten dokáže pracovat s poznámkami učitele, tedy přesněji s jeho přípravami, a předávat je žákům. Paralelně má pedagog možnost kdykoliv si zobrazit obsah poznámkových bloků svých žáků a tím kontrolovat jejich práci.

Aplikace Forms je určena pro tvorbu formulářů a ve školním prostředí bezesporu pro tvorbu písemných testů. Webinář se setkal s obrovským úspěchem a nadšením ze strany pedagogů. Učitelé matematiky zaplesali nad automatickou tvorbou písemných prací, zaměřených např. na otázky s tématikou rovnic. Pedagogy zeměpisu pak uchvátila umělá inteligence v pozadí aplikace, která je schopna vypomoci při tvorbě automatických otázek, ale zároveň i při jejich hodnocení.

Funkcionality aplikací OneNote i Forms bezesporu využijí všichni, kdo budou tvořit písemné práce, a to i v době, kdy se děti vrátí do lavic. Práce učitele je velmi náročná a jestliže existují takovéto pomůcky a technologie, které dokážou s přípravami výrazně pomoci, pak je to jen a jen dobře. Je naprosto nezbytné, aby se je ale naučili i pedagogové, kteří se s novými trendy ne moc často potkávali a patří do generace, jež zažila svět IT ve školách z trochu jiného úhlu pohledu.

Závěr

Pro všechny školy máme nachystanou sadu vzdělávacích DVPP kurzů a jsme připraveni celý pedagogický sbor posouvat výše. Chceme zlepšit informační gramotnost pedagogů na všech školách a věříme, že se nám to podaří.

Milan Větrovec, Presales Consultant Team Leader
Jiří Chytil, Education Presales Consultant, Product Manager

www.csskoly.cz