Daquas 30 let


Podnikové IT není disciplína pro sólisty. Dnes už rozhodně ne. Na druhou stranu, mnoho firem by vlastní IT oddělení ani neuživilo. To však neznamená, že se bez něj dokážeme obejít. To znamená, že i IT profesionálové se stali objektem tzv. „sdílené ekonomiky“. Shlukují se ve firmách, kde se mohou specializovat na vybrané oblasti, a tyto speciální znalosti pak dodávají širšímu poli zákazníků. Myšlence, že každá firma potřebuje pro své IT prostředí profesionální podporu a že vnímá IT jako službu (stejně jako nájem kanceláří, provoz aut, dodávku energií), od které čeká, že jí bude starosti ubírat, nikoli vytvářet, výtečně odpovídá nejmladší obchodní model společnosti Microsoft – Cloud Solution Provider.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
Cloud ServicesCloud Services
15.10.2019 13:05:0015.10.2019 13:05:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Jak na cloud? Nejste na to sami!

Podnikové IT není disciplína pro sólisty. Dnes už rozhodně ne. Na druhou stranu, mnoho firem by vlastní IT oddělení ani neuživilo. To však neznamená, že se bez něj dokážeme obejít. To znamená, že i IT profesionálové se stali objektem tzv. „sdílené ekonomiky“. Shlukují se ve firmách, kde se mohou specializovat na vybrané oblasti, a tyto speciální znalosti pak dodávají širšímu poli zákazníků.

Myšlence, že každá firma potřebuje pro své IT prostředí profesionální podporu a že vnímá IT jako službu (stejně jako nájem kanceláří, provoz aut, dodávku energií), od které čeká, že jí bude starosti ubírat, nikoli vytvářet, výtečně odpovídá nejmladší obchodní model společnosti Microsoft – Cloud Solution Provider.

Má to už v názvu. Profesionální partner využívá cloudové služby jako „podvozek“ pro poskytnutí svých vlastních služeb a své odbornosti. Dodává tak klientovi „celé auto na leasing“ a díky pravidelnému užívání cloudových služeb má zajištěny pravidelné platby.

Na partnera se spoléháte jako na navigátora při závodě s časem, s požadavky zákazníků, s přáními uživatelů. Jeden člen posádky drží volant a určuje směr byznysu, druhý se stará o dráhu, výmoly na trati a pohodu toho u volantu.

 • Úhrada služeb probíhá měsíčně.
 • Službu dodává, supportuje i fakturuje partner.
 • Služby i počet uživatelů lze kdykoliv upravovat – přidávat, ubírat, podle toho, jak jde život.

Starším licenčním modelům, jako je Open, dochází dech (zvyšují se ceny, zužuje se nabídka, mnoho jich úplně zanikne). Tato změna nastartovala dost výrazně na podzim 2018. Nicméně do modelu Cloud Solution Provider se v České republice partneři zapojují už od roku 2015.

 

Doplňkový a přechodový model SPLA

Už jste slyšeli o licenčním modelu pro poskytovatele IT služeb SPLA (Service Provider License Agreement)? Je dost možné, že ne, i když se v ČR a na Slovensku intenzivně využívá již více než 12 let. Pracuje s ním totiž jen něco přes 300 partnerů. Jednak ti, co mají vlastní datová centra a poskytují housing nebo hosting klientům, kteří vlastní serverovnou nedisponují, či chtějí mít geograficky oddělenou zálohu. Jednak – čím dále tím častěji – ti, kdo poskytují službu IT outsourcingu a krom jiných starostí a péče o IT zbavují svého klienta i povinnosti řešit otázky licencí. To se nedělá tak, že mu dají „rozhřešení“, ale tak, že se o správné, efektivní a korektní licenční pokrytí postarají sami a dodají licence společně se svou službou.

Parametry modelu SPLA

 • Umožňuje využívat kompletní sdílené řešení více zákazníkům (podobně jako Azure SaaS či ostatní Microsoft Online Services)
 • Umožňuje využívat sdílené hardwarové prostředí (podobně jako Azure IaaS, PaaS)
 • Umožnuje provozovat IT prostředí on-premise, přímo u zákazníka (vlastníkem hardwaru může být jak klient, tak partner)
 • Umožňuje měsíční platby za využité licence (zároveň je stejnou měrou flexibilní – využití lze měnit, a tedy i platit, podle aktuálních potřeb)
 • Umožňuje za určitých podmínek kombinovat zákazníkovy vlastní licence s licencemi ve službě
 • Usnadňuje přechod na nové verze produktů tím, že nezasahuje firemní cashflow nárazově
 • Vždy znamená účast profesionálního partnera při doručování konkrétní služby IT

Doporučujeme

kde to jen jde, využít služeb externích partnerů.

 • Mají zkušenosti, které nabyli zkoušením, opakovaným hledáním nejlepšího řešení.
 • Není pro ně všechno „poprvé“.
 • Mají strukturu podpory, o niž se mohou opřít, zdroje, k nimž se koncoví zákazníci nedostanou.
 • Mají také závazky a SLA – obvykle podstatně přísnější, než by se daly vyžadovat po interním IT.
 • Mají zajištěnu redundanci zdrojů (jak lidských, tak hardwarových).

Jistě, že to všechno platí jen pro dobré partnery. Ale i těch je u nás dostatek. Stačí se zeptat, my vás s takovými seznámíme.

Nejste si jisti, která cesta je pro vás vhodná? Máte otázky? My máme více jak 27 let zkušeností ve spolupráci s koncovými zákazníky i profesionálními IT partnery. Víme dost, abychom mohli poskytnout zaručenou radu.

Partner@daquas.cz