Daquas 30 let


Tři tvoří společnost. To si asi uvědomil Microsoft, když nám svou „živou vodu“ podává ve třech džbánech. Podíváme se na ně trochu blíže. Skutečně dokážou pokrýt prakticky všechny požadavky na podporu IT, které firma může mít. Prohlídněte si obrázek na druhé straně obálky, kde jsou naznačeny základní životní funkce každé organizace, které ke svému fungování nutně potřebují IT s jeho různými službami – ty vidíte na obrázku jako životadárnou vodu – oceány a moře.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
Cloud ServicesCloud Services
15.10.2019 12:40:0015.10.2019 12:40:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Co se nabízí? Aneb Tres Facient Collegium

Tři tvoří společnost. To si asi uvědomil Microsoft, když nám svou „živou vodu“ podává ve třech džbánech. Podíváme se na ně trochu blíže. Skutečně dokážou pokrýt prakticky všechny požadavky na podporu IT, které firma může mít. Prohlídněte si obrázek na druhé straně obálky, kde jsou naznačeny základní životní funkce každé organizace, které ke svému fungování nutně potřebují IT s jeho různými službami – ty vidíte na obrázku jako životadárnou vodu – oceány a moře.

Jak se mění úloha IT v podnicích – z doplňkové na nezbytnou –, postupně vychází víc a víc najevo, že nejužším hrdlem mezi technologií a užitkem z ní je… sám uživatel. A že je mu nutno věnovat zvýšenou pozornost, vnímat jeho potřeby, možnosti a limity a pomocí nabízených nástrojů mu vycházet vstříc, tak, aby mu IT skutečně sloužilo. Proto začneme rovnou od uživatelského prostředí, kterému říkáme

Moderní pracoviště

Microsoft svou představu o tom, jak by mělo takové moderní pracoviště vypadat, vtělil do nabídky služeb s názvem hrdé vlajkové lodi: Microsoft 365. Ta pojímá řešení uživatelových potřeb opravdu koncepčně, s ohledem na jeho přání i zájmy jeho zaměstnavatele a uspokojivě je spojuje. Tématu Microsoft 365 jsme věnovali celé 106. číslo softwarového QUASu. Takže tady jen shrneme to nejdůležitější.

Microsoft 365 je cloudová služba, která v sobě zahrnuje i nástroje Office 365, funkční upgrade desktopového operačního systému Windows 10 a nástroje pro správu osobních zařízení – PC, notebooků i mobilních telefonů.

Dodává se ve dvou hlavních edicích – Business a Enterprise – a ve čtyřech typech „balíčků“:

 • F1 pro uživatele „na frontline“ – tedy ty, kteří nesedí za stolem u počítače, ale pohybují se po prodejnách, po skladech, v terénu.
 • Business pro firmy s max. 300 uživateli. Typické je ovšem nasazení v menších prostředích, tak do 75-100 uživatelů. Řeší všechny základní potřeby malé a střední firmy.
 • E3, který mohou využít i malé firmy, pokud mají zvýšené nároky na bezpečnost a shodu s legislativními požadavky. Primárně je zaměřen na větší IT prostředí, zejména hybridní.
 • E5, který obsahuje všechny součásti řešení v té nejvyšší úrovni.

Smyslem služby je nabídnout co nejjednodušší cestou co nejvyšší standard zabezpečení, kterým jsou obklopeny nástroje pro běžnou kancelářskou práci Office 365.

Upgrade operačního systému zajišťuje jeho dokonalou správu pomocí ostatních nástrojů sdružených v konzoli M365, včetně nástrojů pro dodržování standardů „compliance“. Použití M365 například vyřeší za velmi přijatelnou cenu naprostou většinu technických požadavků GDPR, včetně dohledu nad mobilními a soukromými zařízeními, která přistupují do firemní sítě a k firemním datům.

Detailní informace o službách, které jsou všechny zahrnuty pod označením Office 365, najdete v unikátní „klikací“ systematické tabulce.

Microsoft 365 se dodává v obchodním modelu Cloud Solution Provider (CSP), takže rovnou i s partnerem, který se postará o jeho nasazení a podporu, abyste se mohli soustředit na vlastní unikátní činnost pro firmu.

Deset důvodů pro Microsoft 365

 1. Chcete bezpečně sdílet dokumenty s interními i externími spolupracovníky
 2. Chcete mít přísnou kontrolu nad identitou přistupujících, a přitom je neobtěžovat dlouhými, komplikovanými a často měněnými hesly
 3. Chcete bránit úniku či krádeži citlivých firemních nebo osobních údajů (i přes e-mail či USB disky)
 4. Chcete posílit komunikaci týmů různými cestami (konverzace-chaty, schůzky na dálku, plánování času, hlídání úkolů)
 5. Chcete jednotlivcům i pracovním týmům usnadnit spolupráci pohodlným sdílením dokumentů a přehledným uspořádáním používaných zdrojů
 6. Chcete využívat potenciálu mobilních zařízení a pustit to své sítě i ta, která patří vašim zaměstnancům; potřebujete je dostat pod kontrolu a dobře zabezpečit, ale zároveň nezasahovat do soukromí jejich majitelů
 7. Chcete mít dostatečnou ochranu proti různým druhům kyberútoků
 8. Chcete se věnovat něčemu jinému než věčným starostem o to, aby počítačová technika fungovala
 9. Uvědomujete si, že malá firma je sice trochu méně lákavým, ale o to snadnějším terčem hackerského útoku
 10. Víte, že moderní technologie a zařízení spolu s možností pracovat v případě potřeby vzdáleně mají pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců a významně redukují jejich fluktuaci

Podnikové aplikace

Smyslem existence každé organizace jsou ovšem právě ty hlavní životní funkce, na něž se specializuje oblast podnikových aplikací (BizApps): Vyrob, Prodej, Pracuj s dodavateli, Spravuj zdroje, Účtuj a daň.

Podnikové aplikace představuje především rodina Dynamics 365, v níž objevíme cloudové modifikace staré dobré Axapty (později zvané Microsoft AX), Navisionu (kdysi Microsoft NAV) a CRM, dnes pod novými – možná výstižnějšími, ale přeci jen ještě stále málo zaužívanými – názvy Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, Microsoft Dynamics 365 Unified Operations a také Microsoft Business Central.

Customer Engagement (dříve CRM)

Vzhledem k národní legislativě a specifickým požadavkům účetnictví i účetních – a velikosti českého i slovenského trhu – zde nebývají hromadně nasazována řešení Microsoft ERP. Na plně cloudovou podobu služby Business Central upravené pro české/slovenské prostředí také zatím ještě čekáme. Mnoho firem si však uvědomuje, jak je pro ně důležité udržovat vztahy se zákazníky, což znamená je evidovat, doplňovat, pečlivě chránit (s ohledem na GDPR i vlastní svědomí a pověst), zpracovávat, vyvozovat z nich důsledky – hledat nápady na zlepšení a na prohlubování vazby s klientem.

Taková data mají cenu zlata. Často jsou však uložena pouze v hlavách zaměstnanců – a tak daleko ještě s těmi technologiemi přece jen nejsme, aby se odtud daly snadno předat jinému kolegovi, smazat, když pracovník firmu opouští, vyhodnocovat systematicky a pravidelně, pokud jediným datovým tokem je povídání na poradě obchodního oddělení.

Je mnoho firem, které tuto agendu řeší pomocí sofistikovaných excelových tabulek.

Ale jsou také ty, které mají našlápnuto dál (a o dost rychleji). Ty ji řeší pomocí kdykoli odkudkoli přístupného (leč pečlivě zabezpečeného) prostředí CE (Customer Engagement), kam přispívají nejen obchodníci, ale třeba také další pracovníci firmy, kteří s daným zákazníkem a jeho zakázkou souvisejí.

Že se toho se zákazníkem kupa děje i na místech na hony vzdálených od nejbližšího PC? Pořád je u toho (skoro vždy) mobilní telefon – a to je velmi přirozené rozhraní pro aplikaci, která má sloužit péči o zákazníky.

Je to moc drahé?

Pokud jste ovšem někdy zkoumali licenční podmínky a náklady na provoz takového řešení ve formě Dynamics 365 Customer Engagement, vyděsí vás představa, že by třeba skladník, který zákazníkovi zboží vydává, nebo recepční, která mu vydává klíče od hotelového pokoje, měli mít licenci pro uživatele za 89€/měsíc. To je však velmi nepřesný dojem. Ke službě mohou přistoupit také uživatelé zvaní Team Members (typicky právě ti bez PC), už jen za jednotky eur měsíčně.

Agenda, která má prvky správy vztahů (ať již se zákazníky, zaměstnanci, prostředky, čímkoli), navíc možná nepotřebuje kompletní robustní řešení typu Dynamics 365, ale bude jí slušet lehká rychlá podpora daného procesu pomocí Microsoft Flow či PowerApps.

Power Platform

Tak jsme se ocitli u druhého stavebního bloku řešení kategorie BizApps – Power Platform. Stěží najdete firmu, v níž by Power Platform nedokázala pomoci:

 • odbourat zbytečnou manuální práci,
 • snížit chybovost, uhladit návaznost činností,
 • vydobýt užitečné informace pro historické hodnocení i prediktivní analýzu.

Může být prostě užitečná kdekoli. Jen se nebát to vyzkoušet.

Koncept Power Platform se odvíjí od využití společné platformy Common Data Services. Ta je pro Microsoft klíčová, protože umožňuje integraci služeb provozovaných přímo společností Microsoft s aplikacemi a službami třetích stran i s řešeními tvořenými na zakázku. Jednou z cest k rychlé tvorbě specifických zákaznických aplikací (především pro mobilní zařízení) jsou PowerApps.

Článek, který PowerApps představuje a vysvětluje, napsal kolega Boris Bělousov pro web společnosti Solitea Dynamica. Nedaleko něj najdete i druhé pojednání o neméně důležitém prvku integrace a zakázkové tvorby na míru – a tím je moderní uživatelské rozhraní Unified Interface, pro Microsoft nový strategický standard podnikových aplikací. Je vhodné pro rychlou orientaci uživatele v systému, zrychluje práci aplikace, potažmo snižuje prostoje toho, kdo s ní pracuje, až o měřitelné desítky procent, záložky dodávají celému prostředí přehlednost a responsivní design umožňuje pohodlné použití aplikace na jakékoli velikosti obrazovky.

Chytré telefony přešly přes vrátnice, vrazily do firem ve velkém, je zbytečné je zakazovat, když je dík Microsoft 365 můžeme zabezpečit, a je výborný nápad je využít. Chytře.

Deset důvodů pro BizApps

 1. Chcete podnikový informační systém, který je postaven na aktuálním konceptu a současných možnostech – ne na principech z doby, kdy internet teprve vznikal a integrace aplikací byla snem
 2. Chcete práci se zákazníky postavit na základech pevnějších, než je intuice
 3. Důvěřujete svým obchodníkům, ale potřebujete, aby informace, které získají, sloužily a zůstávaly firmě
 4. Chcete automatizovat podnikové procesy (jednoduché i komplexní); automatizované procesy jsou zdravá náhrada za rutinu
 5. Chystáte velký projekt s mnoha kauzalitami a spolupracujícími zdroji
 6. Chcete pohodlnější řízení ne-kancelářských pracovních sil a komunikaci s nimi
 7. Hledáte takovou komunikaci se zákazníky, jejímž výstupem jsou strukturovaná data s vyhodnocením trendů a vazeb
 8. Hledáte cesty, jak zvyšovat efektivitu, snižovat náklady na výrobu svého zboží či služby
 9. Chcete snížit množství chyb v jakékoli opakované činnosti
 10. Zdá se vám, že nějaká činnost ve firmě drhne, zabírá mnoho času či stojí mnoho peněz – protože stojí za to zjistit, jak může pomoci IT

Aplikační platforma a infrastruktura

Platforma Azure poskytuje výpočetní služby, včetně serverů, databází, sítí, softwaru, analytických nástrojů a inteligentních funkcí. Vede tak k rychlejším inovacím, protože všechny (základní i pokročilé) prostředky jsou připraveny k okamžitému použití. A platí se za ně jen po tu dobu, co je potřebujete. Je tedy snazší záměry realizovat, nebo je i jen vyzkoušet, je snadné škálovat výkon řešení podle aktuálního vytížení.

Bezpečnost

Velmi cennou vlastností je dotažené zabezpečení celého prostředí. Příběh cloudu vlastně připomíná historii prvních bank. Svěříme to nejcennější, co ve firmě máme, do úschovy a opatrování důvěryhodné, kontrolované a perfektně zabezpečené instituci. Nad otevřením bankovního účtu dlouho neváháme, desítky, natožpak stovky tisíc nenecháváme doma pod postelí nebo v zamčeném šupleti kanceláře. Dáváme je do banky, protože tam jsou chráněny – a my si je zároveň můžeme vyzvednout z jakéhokoli místa na zemi (koneckonců k tomu také využíváme internetového bankovnictví). Ještě vám přijde koncept cloudu jako novinka? Už je to (dávno) tady. :-)

Stále potkáváme uživatele, kteří si myslí, že cloud je nebezpečný, drahý a mimo jejich kontrolu a dosah, ale neuvědomují si, že jejich data, díky chytrým telefonům, v cloudu už dávno jsou. Všichni více nebo méně využíváme různých online služeb, ať už to jsou portály státní správy nebo třeba e-shopy. Online sdílíme pracovní informace s kolegy nebo obchodními partnery. Maily obsahují kupu velmi cenných a citlivých dat, v soukromí využíváme často chatovací nástroje a sociální sítě. Těm službám z nějakých důvodů věříme, a proto je využíváme. Firemní IT profesionálové často nechtějí dopustit, aby se podniková data ocitla v cloudu. Jenže jejich uživatelé už je tam dávno poslali. Takže jde spíš o to, jak přistoupit k využití možností cloudu a pohyb firemních dat podřídit dohledu.

Cloud Microsoft Azure má více jak 90 certifikací z oblasti zabezpečení. Kolika certifikáty se může pyšnit vaše serverovna? Platformě Azure důvěřuje 95 % společností ze žebříčku Fortune 500. Data v něm budou nejspíš o hodně bezpečnější než ve vašem notebooku nebo telefonu.

Co Azure nabízí?

Služeb, které můžete získat použitím platformy Azure, je už teď docela nepřehledné množství – a stále přibývají další a další. Abychom se v gigantickém skladu virtuálních součástek, nástrojů a dílů úplně neztratili a dokázali najít tu pravou sestavu pro své potřeby, musíme postupovat podle Komenského. Pěkně si věci utřídit, a pak od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému. Škola hrou! Základní představu si uděláte z pěkné „periodické tabulky“ služeb.

Všechno, co potřebujete, pak najdete uspořádané v přebohaté kolekci. Bohaté nejen množstvím rozličných služeb Azure, které popisuje, ale i mírou detailní informace, k níž se touto cestou můžete dostat. Záložky jako Přehled, Vlastnosti, Dokumentace, Cena, Zabezpečení, FAQ slibují mnoho studia i zážitků. Tyto stránky jsou vytrvale aktualizovány, jak se služby Azure mění a přibývají. Protože je přímo od zdroje, nejlépe drží krok s realitou datových center Microsoft.

Deset důvodů pro Azure

 1. Potřebujete flexibilní, elastické prostředí IT pro plnění požadavků byznysu
 2. Nechcete investovat do infrastruktury, ale platit podle využití
 3. Chcete ušetřit čas a náklady na průběžnou údržbu a upgrade prostředí (hardware i software)
 4. Potřebujete zajistit vysokou dostupnost (okamžitou obnovu a ještě lépe: provoz bez výpadku)
 5. Chcete uchovávat citlivá data, potřebujete precizně zabezpečené prostředí
 6. Vyvíjíte aplikace a využijete k tomu nástroje DevOps
 7. Potřebujete různorodé testovací prostředí
 8. Chcete vysoký výkon ve špičkách, ale ne vysoké náklady na průměrné využití prostředí
 9. Vaši uživatelé budou přistupovat ke službě opravdu odkudkoli (i z různých konců světa)
 10. Chcete využívat řešení, jejichž samostatný provoz by byl pro vás neúnosně nákladný

Praktickými příklady využití možností Azure podniky na našem území jsme zaplnili letní vydání časopisu softwarový QUAS, číslo 107. Určitě se můžete inspirovat. V mnoha scénářích poznáte své vlastní otázky, tak uvidíte, jak vypadají azurové odpovědi.