DevOpsDay19


třetí kolo výzvy do programu Technologie – Průmysl 4.0 pro malé a střední podniky

Ondřej SoukupOndřej Soukup
AktualityAktuality
19.06.2019 14:37:0019.06.2019 14:37:00

Ondřej Soukup

technický specialista

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Dotace na IT řešení

V současné době patří mezi velmi často probíraná témata zvýšení míry automatizace a robotizace výrobních procesů ve firmách. Souběžně s tím se stále častěji objevuje pojem Průmysl 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce.

Takovým směrem se ubírají i záměry Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace. Obě instituce připravují na srpen již třetí kolo výzvy do programu Technologie – Průmysl 4.0 pro malé a střední podniky. Zásadním požadavkem na tyto dotační projekty je zvýšení úrovně digitalizace firem. Jedná se zejména o pořízení a implementaci širokého spektra nástrojů, které napomohou sběru dat ze všech výrobních i nevýrobních procesů, jejich vyhodnocení a následnému zefektivnění činnosti firmy.

Ačkoliv to podmínky programu přímo nezmiňují, v podstatě se jedná o možnost získat podporu na pořízení a implementaci nového nebo rozšíření současného informačního systému. Součástí projektu může být i veškerý potřebný hardware a software, rozšíření potřebné datové infrastruktury a navazujících koncových zařízení. Investice pak mohou směřovat k rozšíření použití aktivních prvků internetu věcí (IoT) či ke cloudovým řešením na ukládání, správu a analýzu získávaných dat. Dále pak jako doplněk lze v rámci projektu pořizovat i výrobní technologie a stroje, které však musí splňovat podmínku napojení do informačního systému firmy a možnosti autonomní obousměrné komunikace.

Možnostmi dotací pro vylepšení IT podpory se zabývá ing. Tomáš Kuštan, senior project manager společnosti 201 consulting (www.201consulting.cz), kterého můžete kontaktovat na e-mailu dotace@201.cz.