Daquas 30 let


Se společností Microsoft připravujeme v jejím pražském sídle večerní semináře pro vývojáře již několik let. Jejich smyslem je nejen vzájemné setkávání podobně zaměřených odborníků, které poskytuje platformu pro sdílení poznatků z programátorské praxe, ale také přináší možnost vracet se k tématům, o nichž se na naší Visual FoxPro DevCon sice před lety již hovořilo, ale jsou pro některé foxaře stále (nebo teprve nyní) aktuální. Některé z večerů také pootevírají okénka do jiných, zhusta však velmi blízkých světů (SQL Server, .NET, Office…). Semináře samozřejmě neposkytují takový prostor daným tématům jako několikadenní kurzy. Jsou spíše rozcestníkem, dodávají náměty k zamýšlení o dalším profesním vývoji a prostor pro diskuzi silné vývojářské komunity, která využívá některou z verzí Microsoft Visual FoxPro. Nejsou ovšem jistě uzavřeny ani ostatním zájemcům. Účast na seminářích o délce přibližně 3 hodiny je bezplatná a vyžaduje pouze registraci předem na webu www.altairis.cz.

Igor VítIgor Vít
AkceAkce
04.05.2010 12:00:0004.05.2010 12:00:00

Igor Vít

Microsoft Most Valuable Professional

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Semináře k Microsoft Visual FoxPro v Praze

Se společností Microsoft připravujeme semináře již několik let. Účast na seminářích je bezplatná a vyžaduje registraci předem na webu akce.altairis.cz.
Semináře o délce přibližně 2-3 hodiny probíhají v sídle společnosti Microsoft v Praze. Poslední semináře proběhly v červnu 2011, šlo o opakování některých přednášek z letošní konference TechEd & DevCon.

Semináře, které již proběhly:

 • Hlavní právnické chyby při uzavírání smluv v IT – 28. června 2011
 • Trouble Ticket System ve Visual FoxPro – 14. června 2011
 • Tipy a triky ve Visual FoxPro z jiného šuplíku – 7. června 2011
 • Jak ve Visual FoxPro zacházet s transakcemi SQL Serveru – 23. června 2010
 • Visual FoxPro: Objekty řízené daty – 16. června 2010
 • Příkazy jazyka SQL ve Visual FoxPro a na SQL Serveru – 9. června 2010
 • Foxařův průvodce po .NET – 2. června 2010
 • Visual FoxPro: Běžcův přechodný nátrubek aneb CursorAdapter – jaro 2009
 • VFPConversion – podzim 2008
 • Práce s daty SQL Serveru z Visual FoxPro – jaro 2008
 • Srovnání práce s daty ve VFP a .NET – jaro 2008
 • Práce s třídami ve VFP - jaro 2008
 • Debugger ve VFP – jaro 2008
 • Úvod do jazyka SQL – jaro 2007
 • První kroky při vytváření výstupních sestav – jaro 2007
 • První kroky s objektovým programováním – jaro 2007
 • První kroky po krajině s klientem a serverem – podzim 2006
 • První kroky s projektem – podzim 2006

Foxařův průvodce po .NET 

Milan Kosina

Materiály ze semináře v .RAR. Cílem této přednášky je naučit programátory se znalostí Visual FoxPro základům programovacího jazyka C# a jeho použití při vytváření jednoduchých webových aplikací (ASP.NET) využívajících data uložená v databázi (SQL Server).

Přednáška nevyžaduje žádné mimořádné znalosti, nepředpokládá se znalost .NET.

Příkazy jazyka SQL ve Visual FoxPro a na SQL Serveru

Hana Horová

Materiály ze semináře v ZIP. Přednáška se věnuje základním příkazům jazyka SQL pro výběr dat (SELECT), aktualizaci (INSERT, UPDATE, DELETE) a práci s tabulkami (CREATE TABLE, ALTER TABLE). Porovnává syntaxi i chování těchto příkazů ve VFP a na SQL Serveru a všechny příklady mají svou variantu pro každé z obou prostředí.

Vystoupení je opakováním a obohacením obsahu podobné přednášky z DevCon, Praha 2009.

Visual FoxPro: Objekty řízené daty

Vlastimil Subera

Materiály ze semináře v ZIP. Lze v dnešní době při vývoji aplikací ještě něco ušetřit? Cílem této přednášky je ukázat vlastnosti, chování, použití a výhody "objektů řízených daty". Jinými slovy - pokusíme se vytvořit uživatelské objekty, jejichž chování a vlastnosti budou záviset na popisných datech. Tyto "inteligentní" objekty pak můžeme použít všude tam, kde bychom pracně pro každý případ museli vymýšlet jednoúčelový programový kód a nebo při každé změně funkčnosti museli přepisovat a znovu překládat celou aplikaci. A přitom daty řízeným objektem může být libovolný objekt - od textboxu přes grid, formulář, metodu až po celou aplikaci dokonce i databázová tabulka. Ukážeme si, že pro techniku daty řízených objektů je prostředí VFP obzvlášť vhodné. 

Obsah vystoupení je rozšířením přednášky z TechEd/DevCon 2010.

Jak ve Visual FoxPro zacházet s transakcemi SQL Serveru

Igor Vít

Materiály ze semináře v ZIP. Návyky foxařů s letitými zkušenostmi ve víceuživatelském provozu souborů DBF narážejí při přechodu k datům spravovaným SQL servery na koncepční rozdíly. Nadšení ze spolehlivého uložení dat se střídá se skepsí vynucenou optimismem zámků a transakce není transakcí, alespoň tedy ne tehdy, když začneme porovnávat ty foxovské s těmi na SQL Serveru. Proto bude užitečné ukázat si na řadě dílčích příkladů, jak startovat a ukončovat transakce SQL Serveru, když ve Visual FoxPro používáme vzdálené pohledy či CursorAdaptery. A protože transakce umísťují do databází zámky, je dobré předvést si i typické situace, když databázový programátor potřebuje kousky dat zarezervovat pro určitý úkon.

Obsah vystoupení je opakováním přednášky z TechEd/DevCon 2010.

Visual FoxPro: Běžcův přechodný nátrubek aneb CursorAdapter

Přednáška má za cíl nejdříve v obecné rovině probrat možnosti připojení k datům DBF a SQL, jak realizovat připojení k datům jednoho i více datových úložišť v rámci aplikace, jak navrhnout program, aby bylo možné přepínat mezi úložišti, jaké stanovisko zaujmout k případným konfliktům. Základem datové komunikace bude CA (CursorAdapter) ve spojení s SPT (SQL Pass Through) spolu s vysvětlením jeho základních vlastností a metod. Použití CA pro XML a ADO objekty nejsou tématem přednášky. V druhé části budou předvedeny připojení k DBF i SQL přes CA pomocí VFP builderu i ručně.

VFPConversion

V jednom z podvečerních seminářů konaných v pražském Microsoftu Ken Levy představil iniciativu VFPConversion.

Práce s daty SQL Serveru z Visual FoxPro

Seminář navazuje na dřívější „Visual FoxPro – první kroky po krajině s klientem a serverem“ a z jeho obsahu se zaměří podrobněji na jednotlivé metody přístupu k datům. Prozkoumáme vzdálený pohled, přímé odesílání příkazů SQL na server a CursorAdapter. Přehledně porovnáme výhody a úskalí jednotlivých postupů. V konkrétních postupech budeme používat Visual FoxPro 9.0 a SQL Server 2005.
Předpokládáme, že seminář využijí ti, co zvažují nebo se chystají propojit Visual FoxPro s nějakým zdrojem ODBC. Obsah není navržen pro zběhlé foxaře, kteří se běžně z Visual FoxPro připojují přes ODBC na SQL Server, posílají na něj aktualizační příkazy a mají je zabalené v transakcích.

Srovnání práce s daty ve VFP a .NET

Materiály ze semináře v ZIP. Cílem semináře je ukázat programátorům pracujícím v současnosti ve Visual FoxPro různé způsoby práce s daty v .NET (ADO.NET 2.0) a porovnat výhody a nevýhody práce s daty v těchto prostředích. Toto porovnání bude ukázáno na příkladech v C# a ASP.NET 2.0. Tento seminář je tedy především určen programátorům ve VFP.

Práce s třídami ve VFP

Materiály ze semináře v ZIP. Seminář seznámí posluchače s vytvářením vlastních tříd a manipulací s třídami a podtřídami. Dále se budeme věnovat nástroji Class Browser a částečně i Component Gallery.
Určeno pro posluchače, kteří mají základní představy o objektech a třídách, ale uvedené téma ještě prakticky nevyzkoušeli. Naopak zběhlí foxaři, kteří rutinně třídy vytvářejí, zde příliš nového nenaleznou.

Debugger ve VFP

Materiály ze semináře v ZIP. Seminář představí Debugger – nástroj Visual FoxPro určený pro ladění aplikací. Na praktických příkladech probereme možnosti ladění programů, metod, sledování událostí a další možnosti, které Debugger nabízí. Seminář je určen pro ty, kteří ještě tento nástroj pro ladění svých aplikací běžně nepoužívají.

Visual FoxPro – úvod do jazyka SQL

Materiály ze semináře v ZIP. Důkladně probereme všechna zákoutí příkazu SELECT, který výrazně usnadňuje přetváření „dat“ na to, co můžeme označit jako „informace“.
Jedním z cílů výkladu je ukázat foxařům, kteří dosud setrvávali jen u příkazů SCAN, SKIP či SET FILTER, že již od verze FoxPro 2.0 mají v jazyce SQL plnohodnotnou a v mnohém bohatší alternativu.
Seminář je určen začínajícím a zcela mírně pokročilým uživatelům příkazu SELECT nejen ve Visual FoxPro 9.0.

Visual FoxPro – první kroky při vytváření výstupních sestav

Materiály ze semináře v ZIP. Cílem semináře je předvést posluchačům, jak postupovat při vytváření tiskových sestav ve Visual FoxPro 9.0.
Předpokládáme, že tento seminář o rozsahu pod 3 hodiny využijí ti, co se chtějí s Visual FoxPro seznámit, čerstvé posily v zavedených foxovských týmech, které tým potřebuje zaučit v základních postupech, případně programátoři, kteří dosud nepoužívali generátor sestav a jsou zvyklí vytvářet sestavy přes ??? <s>. Seminář naopak není určen foxařům, kteří hledají novinky v oblasti sestav specifické pro Visual FoxPro 9.0. Tomuto tématu bude věnován pozdější seminář.

Visual FoxPro – první kroky s objektovým programováním

Ze semináře byl pořízen záznam kamerou (pořídil účastník Jan Kremer) a převeden do WMV. Těm, kterým stačí pouze hlas pana Kosiny a nechtějí/nemohou stahovat video, nabízíme formát WMA.

Video ve formátu WMV ke stažení.

WMV 1 [118 MB] a WMV 2 [114 MB] rozlišení 320x240. Ukázka 30 sec [830 kB].

Audio ve formátu WMA ke stažení.

WMA 1 [38,8 MB] a WMA 2 [37,4 MB].

Video nebo audio záznam si můžete v našich kancelářích nechat nakopírovat na USB nebo vypálit na CD případně DVD.

Cílem semináře je uvést posluchače do světa objektového programování a vysvětlit jeho výhody. Během semináře krok za krokem vytvoříme několik jednoduchých tříd a podtříd a ukážeme jejich použití v praxi. Předpokládáme, že tento seminář o rozsahu pod 3 hodiny využijí ti, co se chtějí s Visual FoxPro seznámit, čerstvé posily v zavedených foxovských týmech, které tým potřebuje zaučit v základních postupech, a také programátoři, kteří přecházejí z dřívějších verzí do Visual FoxPro. Seminář naopak není určen ostříleným foxařům, pro něž je vytváření tříd běžným denním chlebem.

Visual FoxPro – první kroky po krajině s klientem a serverem

Video ve formátu WMV ke stažení. Bohužel to byl náš první pokus a zvuk se nepovedlo zachytit v odpovídající kvalitě. Verze videa s nižším rozlišením [640×480 - 72MB] a s vyšším rozlišením [1024×768 - 138MB]. Cílem semináře je krok za krokem předvést, jak přes ODBC připojit Visual FoxPro k databázovému SQL serveru, jak načíst data ze serveru a jak je aktualizovat. Budeme se věnovat i základním zásadám pro optimalizaci komunikace mezi Visual FoxPro a SQL serverem z hlediska výkonu. V konkrétních postupech budeme používat Visual FoxPro 9.0 a SQL Server 2005. Principiálně lze však předvedené postupy použít v jakémkoliv obecném schématu komunikace typu klient/server. Konkrétní použitou technologií bude vzdálený pohled, ale krátce a bez podrobných ukázek srovnáme tento postup i s SQL Pass Through a CursorAdapterem.

Předpokládáme, že tento seminář o rozsahu pod 3 hodiny využijí ti, co si na propojení Visual FoxPro s nějakým zdrojem OBDC zatím nešáhli, čerstvé posily v zavedených foxovských týmech, které tým potřebuje zaučit v základních postupech, případně programátoři, kteří se připojit zkusili, ale nepovedlo se jim to. Seminář naopak není určen ostříleným foxařům, kteří se běžně z Visual FoxPro připojují přes ODBC na SQL Server, posílají na něj aktualizační příkazy a mají je zabalené v transakcích.

Visual FoxPro – první kroky s projektem

Bez materiálů. Cílem semináře je krok za krokem předvést, jak se vytváří jednoduchá aplikace ve Visual FoxPro. Obsah je navržen tak, aby byl užitečný těm, co to nikdy nezkusili, nebo těm, co mají pochybnost, jestli si pro svou praxi zvolili správný postup. Aplikaci sestavíme prostřednictvím projektu a výsledkem bude spustitelný soubor EXE. Celý projekt předpokládá založení podtříd odvozených ze základních tříd Visual FoxPro, dále vytvoříme samotný projekt, spouštěcí program a zahrneme do projektu formulář a výstupní tiskovou sestavu.

Předpokládáme, že tento seminář o rozsahu pod 3 hodiny využijí ti, co se chtěji s Visual FoxPro seznámit, čerstvé posily v zavedených foxovských týmech, které tým potřebuje zaučit v základních postupech, a také programátoři, kteří přecházejí z dřívějších verzí do Visual FoxPro. Seminář naopak není určen ostříleným foxařům, pro něž je vytváření takových jednoduchých aplikací v podobě EXE běžným denním chlebem.