Konference G2B TechEd Brno 2018
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Příjemné rozhraní mezi člověkem
a jeho softwarem

Těší nás vaše návštěva na webu společnosti DAQUAS. Chcete-li, pročtěte si stručné informace o hlavních rubrikách, které nese. Pro orientaci a třídění s úspěchem a pohodlně použijete vyhledávací políčko vpravo nahoře. Akutní informace, které byste neměli přehlédnout, se objevují vždy v pravém sloupci v rubrice Aktuality.

Software

Svými dodávkami pokrýváme rozsáhlé a nadále se rozšiřující portfolio produktů i výrobců. Vzhledem k vytrvalému vývoji, fúzím, rozpadům a vznikům jsme rezignovali na pevné podrobnější dělení, které po čase přestává být přehledné a funkční. V kategorii Software najdete nové i starší texty, k nejrůznějším technickým a strategickým tématům týkajícím se konkrétních produktů. Máme k dispozici nejen vlastní, pečlivě vyladěný, tým certifikovaných specialistů, ale také přímé vztahy s dodavateli u nás i ve světě. Spolupracují s námi firmy nejlepších tuzemských odborníků na implementace a provoz systémů.

Licence

Licence jsou klíčovým pojmem pro používání intelektuálního vlastnictví, které je ztělesněno (a na nosičích přímo zhmotněno) v softwaru. Protože ony jsou dělicí linkou mezi legálním užíváním, krádeží, přestupky z nedbalosti a prostou chybou z neznalosti a protože se za jejich použití (případně za jejich absenci, tam kde mají po právu být) platí penězi (a obvykle ne málo), věnujeme jim maximální pozornost. Tato oblast je naší doménou od počátku fungování firmy DAQUAS (zal. 1991) a protože se jí věnujeme soustavně, poctivě a se zájmem, jsme v ní na našem trhu jednoznačně nejlepší. O své vědomosti se občas dělíme na tomto veřejně dostupném fóru a vždycky je sdílíme se svými klienty.

SPLA

DAQUAS slouží poskytovatelům řešení na bázi hostingu, outsourcingu, leasingu se softwarem společnosti Microsoft. Umíme jim poradit, jak se takové služby poskytují legálně, aniž by porušovali podmínky licenčních ujednání. Smlouva, která to poskytovateli umožňuje, se jmenuje SPLA (Service Provider License Agreement) a naší rolí je být jejím zprostředkovatelem: DAQUAS je první tuzemský SPLA Reseller.

MSDN/TechNet

Již od roku 1997 mají čeští vývojáři a IT profesionálové jedno privilegium. Přímo pro ně, v jejich zemi a jejich jazyce funguje specializované Informační centrum pro MSDN a TechNet, což jsou předplacené služby společnosti Microsoft, které velmi zjednodušují přístup ke zdrojům a informacím, jež obě profese nezbytně potřebují. Přístup k těmto službám pak ještě dále zjednodušuje působení společnosti DAQUAS v rolích Microsoft Developer Dealer a Informační centrum MSDN/ TechNet pro ČR.

Akce, kurzy, časopis

DAQUAS během roku pořádá několik tradičních (DevCon, HodoQuas) a několik specializovaných setkání. Všechny potřebné informace o nich najdete ve zvláštní rubrice Akce.

Častou příležitosti k osobním setkáním jsou i školení a kurzy s různým zaměřením: databázové nástroje (Microsoft Visual FoxPro a Microsoft SQL Server), Optimalizace infrastruktury, Licence. Vedle kurzů poskytujeme také specializované konzultace k dílčím tématům či školení na zakázku s předem dohodnutým obsahem.

Časopis softwarový QUAS, s podtitulem Magazín zákazníků společnosti DAQUAS vychází čtyřikrát do roka. Jeho obsahem jsou původní články našich i spřátelených autorů. Je to také jediný IT časopis, který se pravidelně věnuje licenčním tématům a informuje o nich srozumitelně a správně. Je v tištěné podobě zasílán na adresy našich klientů.